w

מפת הפרק:

7.2 קטגורית פקדים

7.2.1 פקדים עצמיים
7.2.2 פקדי ActiveX סטנדרטיים

 

ישנן שלוש קטגוריות רחבות של פקדים ב VisualBasic :

פקדים עצמיים, כגון לחצן פקודה ופקדי מסגרת. פקדים אלו מוכלים בתוך קבצי הEXE. פקדים עצמיים הם תמיד נמצאים בסרגל כלים, בניגוד לפקדי ActiveX ועצמים ברי הכנסה, אשר ניתן להוסיף ולהסיר אותם מסרגל הכלים.

פקדי ActiveX, אשר קיימים בקובץ נפרד עם סיומת OCX. אלו כוללים פקדים אשר זמינים בכל המהדורות של VisualBasic (DataCombo, DataList controls וכו') וכן אילו הזמינים רק במהדורה המורחבת או מקצועית (Listview, Toolbar, Animation, and Tabbed Dialog). פקדי שלושת החלקים של ActiveX גם כן זמינים.

הערה: פקדים בקובץ עם סיומת VBX משתמשים בטכנולוגיות ישנות יותר, וניתנות להמצא בגרסאות קודמות של VB. כאשר VB פותח פרוייקט המכיל פקד VBX, התנהגות ברירת המחדל היא להחליף בין פקד הVBX לפקד OCX, וזאת רק אם גרסאת OCX של הפקד זמינה.ראה "עדכון גרסה לפקדי VB", מאוחר יותר בפרק זה למידע על עדכון פקדים לפורמט OCX.

פקדים מוכנסים, כגון גליון עבודה של Ms Excell הכולל רשימה של כל עובדי החברה שלך, או לוח שנה מMs Project הכולל מידע על לו"ז הפרוייקט. מכיון שאלה יכולים להתווסף לסרגל הכלים, הם יכולים להחשב פקדים. חלק מפקדים אלו תומכים גם באוטומציה, אשר מאפשרים לך לתכנת עצם מישום אחר מתוך ישום VisualBasic .

פקדים עצמיים

הטבלה הבאה מסכמת את הפקדים העצמיים הקיימים בסרגל הכלים של Visual Basic. רשימת
צלמית שם הפקד שם המחלקה תיאור
תיבת בחירה CheckBox מציגה בחירה של אמת/שקר או כן/לא. ניתן לבחור בכמה תיבות בו זמנית.
תיבה משולבת ComboBox שילוב של תיבת טקסט ורשימה. מאפשרת למשתמש להקליד בחירתו או לבחור פריט מתוך רשימה נפרשת.
כפתור פקודה CommandButton מבצע פקודה או פעולה כאשר נבחר ע"י המשתמש
נתונים Data מאפשר לך לגשת לבסיס נתונים קיים ולהציג מידע מתוכו בטפסיך.
ספריות DirListBox מציג ומאפשר למשתמש לבחור ספריות ומסלולים.
רשימת כוננים DriveListBox מציג ומאפשר למשתמש לבחור בכונן מתוך הכוננים הקיימים.
רשימת קבצים FileListBox מציג רשימת קבצים ומאפשר למשתמש לבחור מתוכה.
מסגרת Frame מספק פקד מכולה פונקציונלי וויזואלי
פסי גלילה - אנכי ואופקי HscrollBar and VScrollBar מאפשרים למשתמש להוסיף פסי גלילה לפקדים שאינם מספקים אותם אוטומטית.(הם שונים מפסי הגלילה הנכללים תמיד בהרבה מהפקדים).
תמונה Image מציגה bitmap , צלמיות או Windows metafiles , או קבצי JPEG או GIF. מתפקדת ככפתור בחירה כאשר מקליקים עליה בעזרת העכבר.
תווית Label מציגה טקסט שאינו ניתן לשינוי על ידי המשתמש ואינו אינטראקטיבי.
קו Line מוסיפה קו ישר לטופס.
רשימה ListBox מציגה רשימת פריטים שהמשתמש יכול לבחור מתוכם.
OLE מכולת OLE משלבת נתונים לתוך יישום Visual Basic
כפתור בחירה OptionButton פקד כפתור בחירה, כחלק מקבוצת בחירה המכילה כמה כפתורי בחירה, מציג כמה אפשרויות שמתוכן המשתמש יכול לבחור אחת בלבד.
תיבת תמונה PictureBox מציגה bitmap , צלמיות או Windows metafiles , או קבצי JPEG או GIF. מסוגלת גם להציג טקסט, ומתפקדת כפקד מכולה וויזואלי עבור פקדים אחרים.
צורה Shape מוסיפה מלבן, ריבוע, אליפסה או מעגל לטופס, מסגרת או תיבת תמונה.
תיבת טקסט TextBox אזור להצגת טקסט או הקלדתו על ידי המשתמש.
שעון Timer מייצר ארועי שעון במרווחי זמן נתונים.

שים לב: המצביע (הכלי הראשון בסרגל הכלים) מאפשר להזיז טפסים ופקדים או לשנות את גדלם. הוא אינו פקד.

פקדי ActiveX סטנדרטיים

מהדורת הלימוד של Visual Basic מכילה כמה פקדי ActiveX (מכונים פקדי ActiveX סטנדרטיים) המאפשרים לך להוסיף תכונות מתקדמות ליישום שלך. לקבצים של פקדי ActiveX הסיומת .ocx . תוכל להשתמש בפקדים אלו בפרויקט שלך על ידי הוספתם בצורה ידנית לסרגל הכלים. הטבלה הבאה מסכמת את פקדי ActiveX הסטנדרטיים הכלולים במהדורת הלימוד של Visual Basic .
Icon צלמית

Control name

שם הפקד

Class name

שם המחלקה

Description תיאור
בקר נתונים ADO ADODC מייצר קישור לבסיס נתונים באמצעות ADO. ניתן להציבו ב- DataSource של פקדים אחרים כגון DataGrid.
דו-שיח משותף CommonDialog מספק קבוצה סטנדרטית של תיבות דיאלוג לפעולות כפתיחת קבצים או שמירתם, בחירת אפשרויות הדפסה, ובחירת צבעים ופונטים.
נתון משולב DataCombo מספק מרבית התכונות של פקד Combo Box סטנדרטי, ובנוסף יכולת גישה משופרת לנתונים.
רישות נתונים DataGrid בקר רשת שנותן לקשר נתונים למקור כגון בקר נתונים ADO. קריאה ועריכת רשומות אפשרית.
רשימת נתונים DataList מספק מרבית התכונות של רשימה סטנדרטית, ובנוסף יכולת גישה משופרת לנתונים.
רישות היררכי גמיש של MS MSHFlexGrid בקר לקריאה בלבד ליכול להקשר עם עורך סביבת נתונים של מנת להראות רשומות היררכיות.

הוספה והסרה של פקדי ActiveX
מזיזים פקדי ActiveX מסרגל הכלים ואליו באמצעות הפעולות הבאות.

על מנת להוסיף פקד ActiveX לסרגל הכלים:
מתפריט "Project" בחר "Components"
סמן את תיבת הבחירה שליד שמו של פקד ocx הרצוי, ובחר OK. מעת שפקד נמצא בסרגל הכלים, תוכל להוסיפו לטופס כשם שאתה מוסיף פקד עצמי.

על מנת להסיר פקד ActiveX מסרגל הכלים
הסר כל מופעי הפקד מהטפסים שבפרויקט שלך. מחק כל התייחסות אל הפקד מתוך הקוד שבפרויקט. אם תשארנה התייחסויות לפקד מחוק בקוד שלך, תופיע הודעת שגיאה כאשר תקמפל את היישום.
מתפריט "Project" , בחר "Components".
מחק בחירה בתיבת הבחירה שליד הפקד, ובחר OK. אם נשארו מופעים של הפקד בפרויקט שלך, תופיע הודעת שגיאה.

עדכון גרסאות ישנות של פקדי Visual Basic

גרסאות ישנות יותר (BIT 16) של פקדים עם סיומת קובץ VBX אינם תואמים לגירסה זו (6) של VB. אם בכוונתך לטעון פרוייקט ישן יותר המכיל פקדי VBX, VB יזהיר אותך שהפקדים הינם לא זמינים או לא מתאימים. יש לך את האפשרות להמשיך לטעון את הפרוייקט ללא פקדי הVBX אך הישום לא ירוץ כיאות , כמובן...

אם ברשותך פרויוקט ישן של VB אשר מכיל פקדי VBX צור קשר עם יצרן הפקדים והתענין בקשר לפקדי OCX כתחליף.

 
עבודה עם פקדים קטגורית פקדים עבודה עם מערכי פקדים