ראשי >>עבודה עם אוביקטים>> יסודות העבודה עם אוביקטים
מפת הפרק:

5.1 יסודות העבודה עם אוביקטים

5.1.1 שליטה באוביקטים ע"י המאפינים שלהם
5.1.2 ביצוע פעולות בעזרת שגרות

 

לאוביקטים ב VisualBasic יש מאפיינים ,שיטות ואירועים.כאשר הנתונים של האוביקט נקראים:מאפינים,הפרוצדורות השייכות לו נקראות:שיטות והאירועים אשר מזוהים ע"י האוביקט נקראים:אירועים. אתה יכול לשנות את תכונות האוביקט ע"י שינוי המאפינים. אפשר לנסות להמחיש זאת אם נתיחס לרדיו כאוביקט ב VisualBasic ואל הווליום כאחד ממאפיניו, שאפשר לווסט ע"י שינוי ערכו, כאשר ניתן לתת ערכים בין 0 ל 10 כאשר ב VisualBasic אתה יכול להגביר את עוצמת הקול ע"י כתיבת קטע קוד המשנה את ערך המאפיין "VOLUME " מ 3 ל 5 .

Radio.Volume = 5

בנוסף יש לאוביקט גם שיטה , שיטה הינה חלק מהאוביקט בדיוק כמו המאפין,כאשר בד"כ השיטות הינם הפעולות אותן תרצה לבצע עם האוביקט. למשל: בכדי לטלפן אנו מחייגים לכן נוכל לאמר שלטלפון ישנה שיטה הנקראת "חיוג", ובכדי לחייג את המספר 5666111 נכתוב

Phone.Dial 5666111

לאוביקט ישנן גם אירועים. אירועים מתרחשים כאשר מתרחש משהו שקשור לאוביקט לדוגמא: מישהוא מזיז את כפתור ה"VOLUME " ברדיו ,הטלפון לרגע מצלצל.

שליטה באוביקטים ע"י המאפינים שלהם

המאפינים של האוביקט בנויים בצורה כזו שאתה יכול לשנות אותם או לקבל את ערכיהם. כאשר חלקם ניתן לקבוע עוד בזמן התיכנון. אפשר להשתמש בחלון המאפיינים(PROPORTIES WINDOW ) בכדי לשנות מאפיינים אלו מבלי לכתוב קוד כל שהוא, אולם ישנם מאפיינים אשר אותם אי אפשר להגדיר כך לכן חייבים לכתוב קוד המגדיר אותם בשעת הריצה.

מאפיינים אשר ניתנים גם לקריאה וגם לשינוי בזמן ההרצה נקראים: מאפייני קריאה.כתיבה(read-write proporties ) ואלו הניתנים רק לקריאה נקראים: מאפייני קריאה בלבד ( read - only proporties).

שינוי ערך המאפיין

שינוי ערך המאפייןם נעשה כאשר אנו רוצים לשנות את ההופעה או ההתנהגות של האוביקט, לדוגמא: משנים את הערך של המאפיין TEXT באוביקט מסוג TEXT BOX בכדי לשנות את התוכן של ה TEXT BOX . התחביר של שינוןי ערך של מאפיין הינו:object.proporties = value כאשר OBJECT הוא שם האוביקט שאת המאפייןם שלו אתה רןצה לשנות,PROPORTIES הוא שם המאפיין שאותו אתה רוצה לשנות ו VALUE הינו הערך החדש של המאפיין.

דוגמאות:

 
חושף את תיבת הטקסט

Text1.Visible = True

כותב בתיבת הטקסט: helllo
Text1.Text = "hello"

קבלת ערך המאפיין

בד"כ נרצה לדעת את ערך המאפיין לפני שקטע הקוד שלנו יעשה פעולה נוספת עם האוביקט. למשל:נרצה לשמור את הטקסט השייך למאפיין TEXT של ה TEXT BOX לפני שהקוד אולי ימחוק אותו או ישנה אותו.

ברוב המיקרים נשתמש בתחביר הבא בכדי לקבל את ערך המאפיין:

variable = object.proporties

כאשר VARIABLE = משתנה אשר יקלוט את הערך,OBJECT = שם האוביקט שלנו,PROPORTIES = שם המאפיין שאת ערכו אנו רוצים לשמור.
לפעמים הערך לא ישמר במשתנה אלא יהיה חלק מביטוי. בדוגמא הבאה הערך TOP של האיבר החדש יקבל את ערכו של האיבר הקודם + 400 .

Private Sub cmdAdd_Click()
optButton(n).Top = optButton(n-1).Top + 400
End Sub

עצה: כאשר אתה עומד להשתמש בערך של המאפיין יותר מאשר פעם אחת , עדיף לשמור אותו במשתנה.

ביצוע פעולות בעזרת שגרות

שגרות יכולות להשפיע על ערך המאפיין. לדוגמא: באנלוגיה לרדיו, שגרת setVolume משנה את ערך מאפיין הווליום. באופן זהה בVisualBasic ,לקופסת רשימות (list box ) יש מאפיין "רשימה" (List ), אשר יכול להשתנות בעזרת השגרות הוסף ומחק פריט(Clear and AddItem).

שימוש בשיטות בקוד

כאשר אתה משתמש בשיטות בקוד, האופן שבו אתה מצהיר תלוי בכמה ארגומנטים דורשת השגרה, והאם השיגרה מחזירה ערך. עליך לכתוב את הקוד תוך שימוש בתחביר הבא:

object.method

בדוגמא זו ,השגרה "רענן" (Refresh ) מציירת מחדש את תיבת התמונה:

 
מצייר מחדש את הפקד'
Picture1.Refresh

 

ישנן שיטות ,כמו שיטת "רענן", שאינן מקבלות או מחזירות ערך. אם השיטה מקבלת יותר מאשר ארגומנט אחד, עליך להפרידם בעזרת פסיק. לדוגמא: שיטת העיגול משתמשת בארגומנטים אשר מיצגים את המיקום, רדיוס וצבע העיגול בטופס:

 

מצייר עיגול כחול בעל רדיוס 1200'

Form1.Circle (1600, 1800), 1200, vbBlue

כאשר אתה רוצה לשמור את הערך המוחזר מהשיטה , אתה צריך לשים את הארגומנטים בסוגריים. לדוגמא: שיטת GetData מחזירה תמונה מלוח העריכה:

Picture = Clipboard.GetData (vbCFBitmap)


אם אין ערך מוחזר, הארגומנטים לא יהיו בסוגריים. לדוגמא, שיטת הוסף פריט(AddItem) לא מחזירה ערך:

 

מוסיף את הטקסט 'yourname' לקופסת רשימות '

List1.AddItem "yourname"

 
עבודה עם אוביקטים יסודות העבודה עם אוביקטים איך קשורים עצמים אחד לשני