ראשי >>יסודות התכנות >>כללי
מפת הפרק:

כללי

3.1.1 המבנה של ישום Visual Basic
3.1.2 כיצד עובדים עם תכנות מונחה אירועים

המבנה של ישום Visual Basic.

ישום הוא לא יותר אוסף של הוראות המורות למחשב לבצע משימה/ות. המבנה של הישום הוא הצורה שבה מאורגנות ההוראות.

ישום פשוט כדוגמאת הישום הקלאסי "HELLO WORLD" הינו בעל מבנה פשוט. הארגון לא חשוב כאשר מדובר בשורת קוד אחת. כאשר היישום נעשה מסובך יותר, הצורך לסדר או מבנה נהיה הכרחי. בנוסף לשליטה על הפעלת הישום המבנה הוא חשוב למתכנת, בכדי להתמצא בתוכנה.

מכיון שהישום ב Visual Basic מבוסס על עצמים, מבנה הקוד ממודל ע"פ ההצגת העצמים על המסך.בהגדרה עצמים מכילים נתונים וקוד. הטופס שהנך רואה על המסך הוא יצוג של מאפיינים שמגדירים את הופעתו והתנהגותו. עבור כל טופס וישום משויך "מודול טופס" (בעל סיומת FRM ) שמכיל את הקוד שלו.

תמונה 3.1 - טופס ויצוג המודול שלו.

כל "מודול טופס" מכיל פרוצדורות אירועים, חלק של הקוד שבו ממוקמות ההוראות שיבוצעו כתגובה לאירוע ספציפי. טופס יכול להכיל פקדים, לכל אחד מהם אוסף פרוצדורות לתגובות על אירועים ב"מודול טופס". "מודול טופס" יכול להכיל פרוצדורות כלליות שמבוצעות כתגובה לקריאה מכל פרוצדורת אירוע.

קוד שאינו משוייך לטופס מסוים או פקד יכול להיות ממוקם במודול מסוג סטנדרטי, עם סיומת BAS. פרוצדורה שיש סיכוי שתקרא ע"י מס' אירועים של עצמים שונים צריכה להיות ממוקמת במודול סטנדרטי, במקום להשתכפל עבור כל עצם.

"מודול מחלקה" בעל סיומת CLS בשימוש ליצירת עצמים אשר יכולים להקרא מפרוצדורות במהלך ריצת הישום. בעוד שמודול סטנדרטי מכיל רק קוד, מודול מחלקה מכיל קוד ינתונים. ניתן לחשוב על זה כעל פקד ללא הופעה על המסך.

בזמן ש"ניהול פרוייקט" מתאר איזה מרכיבים ניתן להוסיף לישום, פרק זה מתאר איך לכתוב קוד ברכיבים השונים אשר מהם מורכב הישום שלך. ע"פ ברירת מחדל, הפרוייקט שלך מכיל "מודול טופס" אחד. ניתן להוסיף טפסים מחלקות ומודולים סטנדרטים במידת הצורך.

כיצד עובדים עם תכנות מונחה אירועים

אירוע הוא פעולה שזוהתה ע"י פקד או טופס. ישום מונחה אירועים מבצע קוד בסיסי כתגובה לאירוע. לכל פקד בטופס ב Visual Basic יש אוסף מוגדר מראש של הוראות לגבי אירועים, אם אחד מהם מתרחש ויש לו את הקוד לאירוע זה, Visual Basic יבצע את הקוד. למרות שלעצמים ב Visual Basic יש אוסף מוגדר מראש של אירועים, זה תלוי בך איך יגיב העצם לאירוע מסויים. כאשר ברצונך לשלוט על תגובה לאירוע מסויים עליך לכתוב "פרוצדורת אירוע" לאירוע זה.

הטיפוסים של האירועים מזוהים ע"י משתני אוביקט. אולם הרבה טיפוסים משוטפים לרוב הפקדים.לדוגמא : רוב הפקדים מזהים אירוע מסוג קליק,בזמן שהמשתמש מקליק על טופס- מבוצע הקוד של הטופס המגיב לאירוע "קליק", ואם המשתמש מקליק על כפתור פקד - הקוד השייך לכפתור זה לאירוע "קליק" מתבצע. כאשר הקוד שלהם בד"כ לא שונה בהרבה.

בד"כ רצץ אירועים ביישום מונחה אירועים יראה כך:

  1. היישום מתחיל וטופס נטען ומופיע.
  2. הטופס או אחד מהפקדים מגיב לאירוע שנגרם ע"י המערכת(לדוגמא" שעון) או ע"י המשתמש (לדוגמא : מקש) או ע"י מה שנכתב בקוד(לדוגמא : לטעון טופס נוסף).
  3. אם יש פרוצדורת אירוע מתאימה היא מבוצעת.
  4. היישום מחקה לאירוע נוסף.

שים לב:ישנם כמה אירועים שקורים ביחד עם אחרים.לדוגמא: קליק כפול( DbClick ) לעולם קורה עם האירועים- קליק, עכבר למטה\למעלה(MousDoun/Up ).

יסודות התכנות כללי לפני שאתה מתחיל לכתוב קוד