במהלך ריצת המחשב עליו לטפל בהרבה מאוד נתונים המייצגים צלילים, תמונות, טקסט ומספרים. כדי לטפל ולעבד נתונים אלו, המחשב חייב לדאוג, בכל רגע, שכל נתון שנעשה בו שימוש יישמר ולא יאבד. כדי לשמור את הנתונים עושה המחשב שימוש ברכיב הנקרא זיכרון.

במחשב ישנם זיכרונות שונים. הזיכרון העיקרי של המחשב הוא זיכרון גישה אקראית Random Access Memory) RAM). זהו הזיכרון העיקרי שהמחשב עושה בו שימוש. כל פעולת עיבוד כוללת קריאת נתונים מהזיכרון העיקרי וכתיבת נתונים לזיכרון העיקרי.
ישנם גם זיכרונות נוספים כגון זיכרון לקריאה בלבד Read Only Memory) ROM), הנמצא ב-BIOS ובו צרובות פקודות שאינן ניתנות לשינוי המתארות את הפעולות הראשונות שעל המחשב לעשות כאשר מדליקים אותו.
כמעט לכל כרטיס הרחבה או אמצעי קלט/פלט יש זיכרון עיקרי, ולרוב גם זיכרון לקריאה בלבד.

עם זאת, לא משנה באיזה זיכרון מדובר, דרך הפעולה של כל הזיכרונות דומה.
לראש הדף
עמוד הבית
מעבד
זכרון
לוח אם
BIOS
דיסק קשיח
תקליטון
CDROM
DVD
כרטיס וידאו
מסך
מקלדת
עכבר
מודם
כרטיס קול
מדפסת
סורק
תוכנית מחשב
מילון
אודות