ראשי > מבוא כללי

:למד שיעור זה בפורמט

שיעור מוקלט
מצגת שקפים

מבוא כללי

?מה זה למידה מרחוק

:יש פרושים רבים ושונים לביטוי זה. אנחנו נציג אולי את הנפוץ שבהם
.כאשר מורה ותלמיד מופרדים בזמן ו\או מרחק פיזי
מגוון הטכנולוגיות העומד בפנינו היום מאפשר לנו לגשר על הפרדה זו
.בצורות רבות ומעניינות
למידה מרחוק מציעה לנו מספר יתרונות שהיו חסרים בשיטת הלמידה
המסורתית. ביניהם: למידה בכל זמן ובכל מקום, הגדלת היצע הלימודים
.ללא הגדלת תקציבים ואפשרות לשוויון הזדמנויות בהשכלה
בחלק זה נזכיר מספר שיטות למידה מרחוק, ונרחיב לגבי היתרונות שלמידה
.בצורה זו מציעה

...המשך

יתרונות, חסרונות, וסימני שאלה

,בחלק זה נציג יתרונות וחסרונות של למידה מרחוק על-פני למידה מסורתית
ונעלה מספר שאלות לגבי למידה מרחוק שנותרו בינתיים ללא מענה
.חד משמעי

...המשך

יישומים ללמידה מרחוק

בהיבט הכלכלי של למידה מרחוק, נציג את גודלו האדיר של שוק הלמידה
.הלמידה מרחוק ואת הפיתויים העומדים בפני חברות המציעות למידה מרחוק
ואכן, בשנים האחרונות קמו מאות חברות המציעות למידה מרחוק בעזרת
יישומים (אפליקציות) שונים, המנסים לנצל למירב את הטכנולוגיות החדישות
.ביותר להעשרת החוויה הלימודית
- יישומים אלה ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות
יישומי למידה, המשמשים להעברת שיעורים
.שהן מעין בתי-ספר וירטואליים ,(LMS) ומערכות ניהול למידה
בחלק זה נרחיב מעט על שתי קבוצות אלה, תוך מתן דוגמאות והפניות
.ליישומים כאלה

...המשך

למידה מבוזרת

למידה מבוזרת הינו ביטוי המתאר אופן הצגת חומר לימודי, ומקיף מספר
שיטות לימוד. כך גם באתר שלנו, בו ניתן ללמוד על למידה מרחוק
.במספר אופנים שונים
את למידה מרחוק הגדרנו כשיטות לימוד "בכל זמן, בכל מקום". למידה
."מבוזרת מרחיבה זאת ללימוד "בכל זמן, בכל מקום ובשיטה הנוחה לתלמיד
.בחלק זה נגדיר מה היא למידה מבוזרת ונציג את יתרונותיה וחסרונותיה

...המשך

!בחן את עצמך

חלק זה נועד להמחיש כיצד ניתן בקלות להיעזר בטכנולוגיה על-מנת להעשיר
.את חווית הלמידה
אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות בחני עזר העוזרים לתת ללומד משוב
.עדכני לגבי רמת הידע שלו בקורס ולכוונו בכיוון הנכון
.עבור כל פרק רשמנו מספר שאלות העוסקות בנושאים שהוצגו בו
לכל פרק שני בחני עזר, המקבילים לחלק א' וחלק ב' במצגות השקפים
.ובשיעורים המוקלטים
בוחן חלק א' במבוא הכללי עוסק בנושאים הבאים: יתרונות, חסרונות וסימני
שאלה. חלק ב' עוסק בנושאים: יישומים ללמידה מרחוק, יישומים מודל מחשב
.ויישומים מודל לוח
בנוסף, רשמנו מבחן מסכם הכולל 25 שאלות ומקיף את כל החומר באתר. אך
.לפני שמתחילים את המבחן, כדאי לקרוא מעט הסברים בפרק התוספות

...עבור לפרק תוספות
מה זה למידה
?מרחוק
יתרונות, חסרונות וסימני שאלה
יישומים ללמידה
מרחוק
למידה מבוזרת
!בחן את עצמך
מבוא כללי | היבט דידקטי | היבט כלכלי | היבט טכנולוגי | תוספות
שיעורים מוקלטים | מצגות שקפים | HTML דפי
מבנה האתר | אודות