cascading style sheets reference

מה חדש ב-CSS2 ?

תיאום רשת האינטרנט העולמית (W3C) הציג את המלצת CSS2 באוקטובר 1998. זה מיזג את המלצת ה-CSS1 וטיוטת ה-CSSP והרחיב את שניהם במושגים, בוררים ומאפיינים חדשים. הרי לפניכם סקירה קצרה על אודות מה חדש בקישורים וחלקים אחרים למדריך זה, המכסה את אלה בפירוט.

מושגים חדשים

מדיה

דפי אתר אינם מוצגים רק על גבי מסכי PC. CSS2 מאפשר למדיה שונה (טלוויזיות, מתקנים ידניים וכו'…) לבוא לידי ביטוי בעזרת דף סגנון אחד. בידקו בחלק שלנו בנושא מדיה, עבור כל הפרטים.

הדפסה

CSS2 מעלה אפשרויות הדפסה מתוחכמות, המאפשרות לדפים להיות מוגדרים (גודל, שוליים, אוריינטציה), ומאפשר שליטה על שבירת הדף ועל נושאים הקשורים לאלמנות ויתומים; ניתן אפילו להדפיס סימני חיתוך. בדקו בחלק שלנו בנושא הדפסה עבור הסיפור המלא.

תוכן מחולל

CSS2 מאפשר את הכנסת התוכן לפני או אחרי אלמנטים. בדקו בחלק שלנו בנושא תוכן מחולל, עבור יותר פרטים.

back to top

בוררים חדשים

CSS2 מציג בפנינו מספר בוררים חדשים כדי לאפשר אף יותר שליטה בבחירת האלמנטים בדף.

ילד (child)

בוררי ילד דומים לבוררי הקשר, אך הם מתקדמים בצעד אחד קדימה. בעזרת בוררי הקשר, אלמנט כלשהו חייב להיות צאצא של אלמנט אחר, אך ייתכן והוא נמצא עמוק בקן. בוררי ילד בוחרים רק את הילדים הישירים של אלמנט כלשהו.

ילד ראשון

האם אתם רוצים לבחור רק את הפסקה הראשונה של חלק מסוים? בעזרת בורר הילד הראשון אתם יכולים לעשות זאת, כעת.

תכונות

בוררי תכונות הם בוררי מעמד וזהות על סטרואידים. בחרו אלמנט כלשהו בעל איזושהי תכונה מוגדרת קבועה בכלל, או תקבעו אותו לערך מוגדר.

צמוד

בוררים צמודים מאפשרים לכם לבחור אלמנטים שבאים מיד אחרי אלמנטים אחרים.

שורה וטור

בעזרת CSS2 כל אלמנט יכול להיות טבלה או חלק מטבלה! בוררי השורה והטור עוזרים לבחור את השורות והטורים של הטבלה.

back to top

מאפיינים חדשים

CSS2 מציג מספר מאפיינים חדשים.

פונטים של המערכת

ניתן להגדיר כעת משפחת-פונטים פונטים כאחד ממספר פונטים של המערכת. דבר זה עוזר לנו לבנות ממשק משתמש שנראה כמו מערכת ההפעלה של היעד.

התאמת גודל-פונט

ניתן להתאים את גודל הפונטים כדי שכאשר משתמשים בתחליפי פונטים, הגודל היחסי של פונטים אלה הוא מאוד דומה לגודל הפונט של הבחירה הראשונה.

סמן

שולט על צורת הסמן כאשר הוא נמצא על אלמנט כלשהו, בעזרת מאפיין הסמן.

מסגרת

צרו מסגרות מסביב לאלמנטים בעזרת מאפיין המסגרת החדש.

צל-טקסט

במקום לסמוך על המיקום על מנת ליצור אפקטים של צל טקסט , מאפיין זה מאפשר צללי טקסט של ברירת מחדל שניתן ליצור בעזרת CSS2.

back to top