arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

בסיסי נתונים מסוג שרת-לקוח

כמו שאמרנו כבר, רב בסיסי הנתונים בהם תתקל כיום בנויים לפי המודל היחסי. עם זאת ישנם סוגים רבים של בסיסי נתונים יחסיים, ולא כולם מתאימים ליישומי אינטרנט. ליישומים אלו מתאימים בסיסי נתונים במודל של שרת-לקוח, ולא בסיסי נתונים שמהווים חבילת טבלאות אותם הכרנו מקודם.

בסיס נתונים מסוג שרת-לקוח פועל כך: שרת בסיס הנתונים נשאר עובד 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. כך השרת יכול לטפל בשאילתות הנשלחות אל בסיס הנתונים בכל רגע ורגע. השאילתות הללו מגיעות מה"לקוחות" שניגשים לבסיס הנתונים דרך ממשק המאפשר הקלדת פקודה, או ע"י התקשרות עם בסיס הנתונים באמצעות socket .

הטיפול בבקשות מתבצע עם הגעתן, ויש תמיכה בטיפול בו זמני בהרבה בקשות. אפליקציות שמיועדות להופיע באינטרנט, ולפיכך צריכות להיות זמינות לפי השעון של כל העולם, חיוני לבנות לפי המודל של בסיס נתונים שרת-לקוח. הסיבה היא מודל זה מיועד לרוץ כל הזמן, ללא הפסקות.

לרב אלו הם סוגי בסיסי הנתונים היחידים שספקי שירותי האינטרנט מציעים. אך אם הנך משרת עמודי אינטרנט באופן עצמאי, כדי שתשקול את כל מגוון המוצרים הקיים. רבים מאלו שמעדיפים שרתי אינטרנט מבוססי UNIX אוהבים להשתמש ב postgres for UNIX . קיימות גם לא מאט אפשרויות מצוינות עבור Mac ו - PC .

המודל היחסי
תוכן עניינים
עיצוב נכון של בסיס נתונים


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->