arrow

SQL למסדי נתונים של CGI פרק 3 - ממשקי

מבוא

עד כה הדברים היו די באויר. למדנו הרבה מתאורית מסדי נתונים ועוד הרבה דברים אבסטרקטיים הקשורים ל- SQL. אבל מה שבעצם באת ללמוד זה בוודאי איך להקים מסד נתונים ולהכניסו לרשת. ולכן, הבנת הדברים, שבהם התמקד הדיון עד כה נחוצה על מנת שתהיה מסוגל לעשות את מה שאתה רוצה לבצע.

לצערנו, הכנסת מסד נתונים לרשת, זו פעולה מורכבת, הדורשת מעורבות של טכנולוגיות שונות. יש עוד הרבה דברים שעליך לדעת לפני שתהיה מסוגל להוציא את זה לפועל. אם כי, אל דאגה, בחלק הזה אנחנו ננסה לחבר את הכל ולהכניס את הנתונים שלך לרשת.

לפני שנרד לפרטי פרטים, כדאי לתת מבט כולל על מה שאנחנו עומדים לעשות.


תוכן עניינים
שרשראות תקשורת arrow


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->