arrow

SQL למסדי נתונים של CGI פרק 3 - ממשקי

שרשראות תקשורת

כפי שזכור לך מחלק ראשון, מסד נתונים ברשת מבוסס על מודל "מסד נתונים לקוח-שרת". מנוע של בסיס הנתונים יושב לו אי שם, במחשב המרכזי, ומספק מידע ללקוחות רבים הנמצאים ברשת (למשל לקוחות המשתמשים ב – Netscape Navigator).

מכיוון, שאנחנו מתעסקים עם לקוחות ברשת, צריך שבנוסף לכל יהיה לנו שרת (WEB SERVER) שיטפל בבקשות של דפדפנים ואחר כך יעביר אותן למסד הנתונים. באותו אופן השרת יחכה לתשובת מסד הנתונים ואז יעביר את התשובה לדפדפן השואל. יותר פשוט לראות את התהליך הזה בתמונה.

(שים לב, כיוון שאתה מפתח ברשת (Web Developer) אנחנו מניחים שאתה מכיר את יחסי הגומלין בין דפדפן לשרת ברשת.)

[part3-guide2-pic1.gif]

הבעייתיות במודל הנ"ל היא שהוא לא מראה את המצב בשלמותו. למען האמת, למרות ששרתים בנויים "לדבר" עם דפדפנים ברשת, הם לא בנויים "לדבר" עם מסדי נתונים. לפיכך על מנת ששרת יוכל לנהל מגעים עם מסד נתונים הוא זקוק לעוזר ( שלעיתים נקרא מתווך – Middle Ware)

הטיפוס הבסיסי של מתווכים מסוג זה,  זה תסריט  CGI script) CGI) שנועד לתרגם בקשות המגיעות מהשרת לפורמט שמסד נתונים יכול להבין, ולתרגם את התשובות של מסד נתונים למשהו שהשרת יוכל לשלוח חזרה לדפדפן ומי שמשתמש בדפדפן יוכל להבין.

[part3-guide2-pic2.gif]

תסריט CGI צריך להבין מה אומר השרת וצריך לדעת איך לדבר עם מסד הנתונים. סוג כזה של תסריטי CGI הוא רב לשוני.

[part3-guide2-pic3.gif]

תסריט CGI יכול להכתב בכל שפת תכנות ויכול להשתמש בכל השיטות הקיימות כדי "לדבר" עם מסד נתונים.

arrow מבוא
תוכן עניינים
שימוש ב-Perl 5 ובמודול DBI לצורך תקשורת עם מסדי נתונים arrow


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->