arrow

JDBC - פרק 4

JDBC

למען האמת, אילו נתבקשנו להמליץ על ממשק של בסיס נתונים מבוסס אינטרנט, היינו ככל הנראה ממליצים את ארכיטקטורת ה-CGI שעליה דיברנו. לדעתנו ועל סמך ניסיוננו, שימוש ב- CGI זה הוא עדיין הכלי היציב ביותר, הקל ביותר לתחזוקה, ולטיפול באפליקציות. טכנולוגיות חלופיות כגון CORBA, JAVA, Active-X, Cold Fusion הן קשות מדי, או בעלות יותר מדי באגים. בכל מקרה, שום דיון בבסיסי נתונים מבוססי אינטרנט לא יהיה שלם בלי אזכור טכנולוגיית ה- JDBC .

מה זה JDBC :

JDBC זו גרסת JAVA של מודל ה- DBI ב- Perl5 . היא מספקת ממשק סטנדרטי בינך ובין השרת של בסיס הנתונים. כמו במקרה של JDBC, DBI מספקת API סטנדרטי, שבו ניתן להשתמש בלא תלות בסוג בסיס הנתונים בו משתמשים ברקע. בנוסף, כמו ש- טכנולוגיית DBI נתמכת ע"י שרת מארח שהוא תלוי בבסיס הנתונים (DBD) לצורך חיבור ה- DBI למספר מערכות, כך גם ה- JDBC נתמכת ע"י מגוון רחב של JDBC drivers .

למרבה המזל, כמו במקרה של DBI , הממשק של טכנולוגיית ה- JDBC ורוב ה- JDBC drivers שתזדקק להם מותקנים כברירת מחדל, ולכן יש לך כבר אותם אם התקנת את ה- JDK . מניעים שלא מותקנים כברירת מחדל אפשר להוריד מהאתר:

www.javasoft.com/products/jdbc/index.html

המדריך שלנו הזה יוצא מתוך נקודת הנחה ששפת התכנות JAVA מוכרת לך. אם המצב איננו כזה, יתכן ותרצה לעיין במדריך מתאים.

הגבלות JDBC:

אם אתה מתעדכן בחדשות, אתה יודע ש-JAVA עדיין מלאת באגים ואיטית. למרות זאת נראה ששפה זאת תישאר אתנו ככלי בסיסי לעוד הרבה שנים. למרות ששפה זו לא כל כך נוחה לשימוש בתחום האינטרנט שבו לא ניתן לשלוט בסוגי הדפדפנים, מערכות ההפעלה, או רכיבי החומרה של המשתמש, זה עדיין יכול להיות משתלם בשבילך ללמוד אותה ולשחק איתה קצת. לכל הפחות JDBC שימושית מאוד לפיתוח אפליקציות שמיועדות לרוץ בצד של השרת המארח. באפליקציות אלו ישנה יכולת בקרה של סיבבת הפיתוח במידה גדולה יותר. לסיכום המדריך הזה בנושא בסיסי נתונים מבוססי רשת, נכיר את טכנולוגיית ה- JDBC ונציג JAVA GUI שמשתמש ב- JDBC לצורך קישור עם מקור הנתונים שהתקנו בפרק על CGI .

תוכן עניינים
התקנת סביבה לאפליקציות JDBC


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->