arrow

JDBC - פרק 4

התקנת סביבה לאפליקציות JDBC

בהנחה שאתה כבר עובד זמן מה עם המדריך שלנו, אתה אמור להיות מצויד כבר בכל הדרוש על מנת להריץ אפליקציות JDBC . אך בכל זאת, בטרם ניגש למלאכה נערוך תזכורת קצרה.

התקנת בסיס נתונים

הדבר הראשון לו תזדקק הוא כמובן בסיס נתונים פעיל עם יחס אותו תוכל לעדכן ועליו תוכל להפעיל שאילתות. בפרקים על SQL ו-CGI הסברנו איך להתקין בסיס נתונים MSAcces, וליצור יחס לדוגמה. נמשיך להשתמש ביחס ובבסיס הנתונים האלו גם כאן. בפרט נשתמש ביחס ה-CUSTOMER מבסיס הנתונים Test_db.mdb אשר לו נתנו את השם “Access” בלוח הבקרה ODBC 32 ביט שלנו.

התקנת ה-JDK

תצטרך להתקין JDK . אנו ממליצים שתתקין JDK 1.17 , אבל תקודד את האפליקציות שלך לפי הסטנדרט של JDK 1.02 . בצורה זו האפליקציות שלך תהינה נגישות לקהל רב יותר של דפדפנים, אשר רבים מתוכם אינם תומכים בטכנולוגיות ה-API של JDK 1.1 .

כפי שאמרנו בעבר, רב ה-JDBC drivers שתזדקק להם מותקנים כברירת מחדל, ויש לך אותם כבר אם התקנת את JDK . את אלו שאינם מותקנים כברירת מחדל אפשר להשיג באתר:www.javasoft.com/products/jdbc/index.htmlתתקין אותם בספריית ה-lib בעץ הקבצים של Java. לדוגמה:
“c:\java\sun\jdk1.1.7\lib\sun\jdbc\” .

התקנת שרת אינטרנט מקומי

לבסוף תזדקק לשרת אינטרנט שישרת את האפליקציות Java שלך. בפרק על CGI דננו איך תוכל להתקין את שרת האינטרנט של Sambar בתחנת העבודה המקומית שלך. שימוש בשרת אינטרנט מקומי, פירושו שתוכל לבצע את כל הפיתוח והבדיקות על השרת המקומי, ורק אחר כך להעביר את האפליקציה הסופית לשרת האינטרנט שמצוי ברשת. בפרק הזה אנו מניחים שהתקנת כבר את Sambar ואת כל שאר הדברים הנחוצים.

JDBC
תוכן עניינים
שימוש ב-JDBC לצורך התחברות לבסיס נתונים


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->