arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

עיצוב נכון של בסיס נתונים

סביר להניח שכמתכנת אינטרנט תעבוד עם אחד מבסיס הנתונים היחסיים המודרניים. כמו כן תוכל לעבוד בשיתוף עם מנהל קיים של בסיס נתונים. מדריך זה מוגבל לשימוש בבסיסי נתונים, ולא עוסק ביצרתם וניהולם. למעשה יצירה וניהול של בסיס נתונים רחוקים מלהיות הנושא של המדריך, וסביר להניח רחוקים גם מעבודתך. ניהול בסיס נתונים זהו תפקיד שלם בפני עצמו.

למרות הכל תמצא את עצמך מקדיש הרבה זמן ללימוד התיאוריה הכללית של בסיסי נתונים, וזאת משום שלמרות שאינך מעצב בעצמך את בסיסי הנתונים חשוב שתבין כיצד הם עובדים על מנת להפיק מהם את מירב התועלת. מאותן סיבות חשוב שתהיה לך תחושה מהוא עיצוב נכון של בסיס נתונים. אחרי הכל, יעילות בסיס הנתונים נמצאת בפרופורציה ישירה עם נכונות עיצובו. כך גם יכולתך לנצל את בסיס הנתונים בצורה מקסימלית נמצאת בפרופורציה ישירה עם יכולתך לפענח את מבנהו, ולהסיק מסקנות מעיצובו.

כשאנו אומרים "עיצוב נכון של בסיס נתונים" הכוונה היא לשני דברים. האחד הוא עיצוב שמאפשר לשחזר נתונים בקלות. השני הוא יעילות אחסון ועדכון הנתונים. צורת הלימוד הטובה ביותר היא פשוט לשחק עם צורות שונות של ארגון הנתונים במשך שבוע – שבועיים. תגלה שמבנים מסוימים של טבלאות מספקים גישה קלה ואינטואיטיבית יותר לנתונים מאשר מבנים אחרים. טבלאות צריכות להכיל רק נושא אחד, להיות עם שדות בלתי תלויים זה בזה, לא להכיל נתונים שחוזרים על עצמם, ולהכיל שדות מפתח כך שטבלאות תוכלנה להיות מקושרות ביניהן. כדאי גם שתיקח בחשבון הרחבה עתידית של בסיס הנתונים, ותוודא שהעיצוב שלך מותאם להתרחבות. רצוי גם שתוודא היטב את דרישות הבעיה, תחשוב עליה, תדבר עם המשתמשים, כדי לרכוש אינטואיציה לגבי הנתונים והמטרות של הפרוייקט. בשלב הבא עליך לבלות זמן מה בסידור הנתונים, עדיף בעזרת שיטה סטנדרטית כל שהיא - למשל דיאגרמות ER .

כמובן, כמו שאמרנו קודם, סביר להניח שתכנס לפרויקט עם בסיס נתונים שכבר קיים. זהו המצב עבור רב המפתחים. במקרה כזה כדאי שתעבד בצמוד עם מנהל בסיס הנתונים לצורך ההגדרה של הבסיס שלך. כדאי שתקדישו לפחות ערב אחד לשיחה מעמיקה על עיצוב בסיס נתונים.

בסיסי נתונים מסוג שרת/לקוח
תוכן עניינים
פניה לבסיס נתונים


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->