arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

בסיסי נתונים אופרטיביים

בסוג הזה של בסיסי נתונים משתמשים בד"כ כדי לעקוב אחרי מידע בזמן אמת. למשל, חברה יכולה להשתמש בבסיס נתונים מעשי בשביל לעקוב אחרי כמויות סחורה שישנן במחסן. כאשר לקוח מזמין מוצר מהחנות הוירטואלית שברשת, בסיס נתונים מעשי בודק כמה פריטים של המוצר נמכרו כבר, ועוקב אחר הכמות בכדי להתריע במידה והחברה צריכה לחדש את המלאי.

בסיסי נתונים אופרטיביים, לעומת זאת, מנוצלים לצורך טיפול בחלקי מידע דינמיים יותר. סוג זה של בסיסי נתונים מאפשר לך יותר מאשר סתם לראות מידע מאוחסן. בסיסי נתונים מעשיים מאפשרים לך לעדכן מידע זה (להוסיף, לשנות או למחוק מידע).

בסיסי נתונים אנליטיים
תוכן עניינים
מודלים של בסיסי נתונים


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->