arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

מודלים של בסיסי נתונים

מלבד החלוקה של בסיסי הנתונים לפי אופן הטיפול במידע, ניתן לחלק את בסיסי הנתונים לסוגים על פי המודל שלפיו הם בנויים. באופן כללי מודל נתונים זהו מתכון לשיטת אחסונו ושחזורו של המידע. אפשר לומר שזהו תאור תיאורטי של "הארגז" שבו מתאחסנים הנתונים. מודל נתונים איננו קיים במציאות בפועל. מודל נתונים זה דבר אבסטרקטי, לעיתים קרובות בצורת אלגוריתמים מתמטים וקונספציות בלבד. למרות היותם תיאורטיים בלבד המודלים הללו שימושיים מאד. ניתוח ושיפור של מודלי בסיסי הנתונים הוא הדבר שעומד בבסיסה של אבולוציית בסיסי הנתונים. ככל שהתקדמו המודלים, כל הלכה והשתפרה יעילות בסיסי הנתונים. עד שנת 1980, שני המודלים הנפוצים ביותר היו המודל ההיררכי והמודל הרשתי. בואו נעיף מבט קצר על שני מודלים אלו, ולאחר מכן נתקדם למודלים מודרניים יותר.

בסיסי נתונים אופרטיביים
תוכן עניינים
המודל ההיררכי


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->