arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

בסיסי נתונים אנליטיים

בסיסי נתונים אנליטיים הם סטטיים בעיקרם, ונועדו לקריאה בלבד. מאחסנים בהם בעיקר ארכיבים ומידע היסטורי לניתוח. דוגמה לשימוש בבסיס נתונים מסוג זה: חברה שרוצה לאחסן בבסיס נתונים אנליטי נתונים על המכירות במשך עשרת השנים האחרונות, ולנתח את המידע על מנת לקבוע אסטרטגיות שווק משופרות.

באינטרנט, תראה לעיתים תכופות בסיסי נתונים אנליטיים בצורת קטלוג שמפרט את המוצרים המוצעים, כמו באתר של אמזון שהראינו קודם. קטלוג מלאי שממומש בצורת בסיס נתונים אנליטי בד"כ מכיל מידע על כל סוגי המוצרים שבמלאי. עמודי אינטרנט מיוצרים בצורה דינמית ע"י שאילתות עם פרמטרי חיפוש שמופעלות על רשימה של כל המוצרים במלאי. העמוד שנוצר בצורה דינמית יציג את האינפורמציה על כל פריט (כותרת, שם המחבר וכו' ) ששמורה בבסיס הנתונים.

סוגים של בסיסי נתונים
תוכן עניינים
בסיסי נתונים אופרטיביים


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->