arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

תצפיות

כאשר מציגים לבסיס נתונים שאילתא ב- SQL , בסיס הנתונים בעזרת מילון הנתונים שלו ימצא את הטבלה הדרושה, וייגש אליה. אז הוא יחבר "תצפית", שתוכנה יקבע ע"י פרמטרי חיפוש אותם סיפקת בשאילתה שלך.

בעצם תצפית זה הפלט של שאילתה שנוצר בצורה דינמית בזמן ביצוע. למשל אתה עשוי להורות לבסיס הנתונים לתת לך רשימה של כל העובדים מהטבלה "עובדים" עם משכורת מעל 10000 ש"ח בחודש. בסיס הנתונים יבדוק את טבלת ה-"עובדים" ויחזיר לך את הרשימה המבוקשת בצורת "טבלה וירטואלית". ז"א התשובה תראה כטבלה. אך טבלה זו איננה חלק מבסיס הנתונים אם המשתמש לא נתן פקודה מפורשת לכך.

באותו אופן תצפית יכולה להיות תוצאה של שאילתה שעירבה יחד כמה טבלאות. כך אתה יכול ליצור תצפית של עובדים עם משכורת מעל 10000 ש"ח ממספר מקומות עבודה, ע"י שאילתה שמחברת את נתוני הטבלאות "עובדים" ו- "מקומות עבודה". אין גבול לאפשרויות העומדות בפניך. בין היתר, כפי שאמרנו קודם, בסיסי נתונים רבים מאפשרים לך לשמור את התצפיות במילון הנתונים כאילו הן ממש טבלאות פיסיות , ולא וירטואליות.

מילון נתונים
תוכן עניינים
יסודות שאילתת ה-SQL


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->