arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

מילון נתונים

איך בסיס הנתונים יודע היכן ממוקמות כל הטבלאות? מאחורי הקלעים בסיס הנתונים מנהל "מילון נתונים" (ז"א קטלוג) שמכיל את רשימת הטבלאות שבבסיס הנתונים יחד עם מצביע למיקומה של כל אחת.

באופן כללי מילון נתונים הוא טבלה של טבלאות שמכילות רשימה של כל הטבלאות שבבסיס הנתונים יחד עם המבנה שלהן, ולעיתים גם מידע מסוים על בסיס הנתונים עצמו. כאשר אתה משתמש ב-SQL ע"מ לפנות לבסיס נתונים, ומספק שם של טבלה, בסיס הנתונים מחפש אחר השם שסיפקת במילון הנתונים. כמובן שאינך צריך לדאוג למילון הנתונים; בסיס הנתונים עושה את כל החיפושים בעצמו. כפי שאמרנו קודם, כל מה שאתה צריך לדעת זה את שם הטבלה בה אתה מעוניין. מעניין לציין שמכיוון שמילון הנתונים עצמו הוא טבלה, בבסיסי נתונים רבים אפשר להציג שאילתות למילון הנתונים עצמו ולקבל מידע על הסביבה שלך. זה יכול להיות כלי שימושי בהכרות עם בסיס נתונים חדש.

כיצד אפשר לשמר את נתוני הטבלאות אותם קיבלת בתשובה לשאילתה שלך? התשובה היא שב-SQL קיימות לצורך כך "תצפיות". בואו נעסוק בהן מעט.

טבלאות SQL
תוכן עניינים
תצפיות


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->