ssi apache מפת האתר דף ראשי

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

ראשי  » XHTML  » המעבר מ- HTML ל- XHTML

המעבר מ- HTML ל- XHTML

5.1 הקדמה

בהעברת התוכן מ- HTML ל- 1.0 XHTML מספר יתרונות:

1. מסמכי 1.0 XHTML מתאימים ל- 1.0 XML ולכן אפשר לצפות בהם, לערוך אותם ולקבוע תקפותם בקלות, באמצעות כלי XML סטנדרטיים.
2. מסמכי 1.0 XHTML המוגשים כסוג מדיה text/html ימשיכו לפעול ( לפחות כפי שפעלו קודם לכן) במפעילים קיימים המתאימים ל- 4 HTML וכן במפעילים המתאימים ל- 1.0 XHTML. מסמכי 1.0 XHTML הכוללים תמיכה מתאימה של דפי סגנון יפעלו לפחות באותה מידה, במפעילים מבוססי HTML.
3. מסמכי 1.0 XHTML יכולים לנצל אפליקציות (למשל Java Script ו- Java applets) המסתמכות על HTML DOM או XML DOM. המעבר מ- HTML ל- 1.0 XHTML פשוט אך מחייב התייחסות זהירה למספר נושאים:

1. העברת מסמכי HTML קיימים ל- 1.0 XHTML - ניתן לעשות זאת ע"י תרגום מ- HTML ל- XHTML ולאחר מכן, שימוש בטכניקות תיקוף של HTML.
2. כתיבת מסמכי 1.0 XHTML חדשים. ניתן לעשות זאת ע"י שימוש בסביבות כתיבת 1.0 XHTML זמינות.
3. בשני המקרים דלעיל, יש לשמור על תאימות אחורנית עם מפעילי HTML קיימים, באמצעות הנחיות תאימות HTML - נספח 3 .

 

5.2 תרגום HTML ל- XHTML

ע"מ להמיר מסמכים מ-HTML ל - XHTML 1.0 , ניתן להשתמש ב- HTML Tidy , תוכנית-שירות חופשית לשימוש, זמינה לפלטפורמות שונות, המסוגלת להמיר מסמכים מ- HTML ל- 1.0 XHTML. התוכנית גם מנקה שגיאות תיוג ומשפרת את התיוג כדי שיהיה קריא וניתן לתחזוקה.

 

5.3 תוכנת HTML Tidy

5.3.1 לא מקוון ( offline )

אפשר להשתמש ב- Tidy על ידי שורת ה- command הבאה:
*[tidy[ [options [filename

ברירת המחדל היא הפניית הקלט והפלט ל- stdin ול- stdout בהתאמה, והפניית השגיאות ל- stderr. ניתן לשנות זאת ע"י שימוש באחת או יותר מהאופציות השימושיות השונות המוצעות ע"י Tidy, אותם ניתן לראותם ע"י tidy-help.
להלן רשימה של האופציות הנפוצות ביותר.
לרשימה השלמה, יש לפנות לתיעוד הרשמי

1. help - : רשום את כל האופציות.
2. config file - : קרא קובץ config.
3. m - : שנה את הקבצים המקוריים.
4. f file - : כתוב שגיאות לקובץ.
5. asxml - : הפוך HTML ל- XML .
6. xml - : השתמש באופציה זו, כשהקלט ב- XML.

יש לנקוט במשנה זהירות באופציה m - כי היא משנה את הקובץ המקורי.
ניתן להשתמש באופציית f- כדי לכוון את השגיאות לקובץ, וכך קל יותר לסקור אותם מאוחר יותר.
לדוגמא, הפקודה tidy -m -f error.txt file.html מריצה את tidy על הקובץ file.html, מעדכנת אותו וכותבת את הודעות השגיאה לקובץ error.txt.

הדרך הנוחה ביותר לקבוע את הקונפיגורציה של Tidy היא להשתמש בקובץ קונפיגורציה. אם יש לך קובץ קונפיגורציה בשם config.txt, תוכל להורות ל- Tidy להשתמש בו באמצעות האופציה הבאה בשורת ה- config.config.txt :command
לדוגמא:
tidy -config config.txt file1.html file2.html

להלן קובץ קונפיגורציה לדוגמא:

// A sample configuration file for HTML Tidy
indent: auto
wrap: 72
markup: yes
output-xhtml: no
input-xml: no
show-warnings: yes
numeric-entities: yes
quote-marks: yes
quote-nbsp: yes
quote-ampersand: yes
output-xhtml: yes

אם יש לך מספר קבצי HTML באותה ספריה ואתה רוצה להריץ Tidy על כולם בו זמנית, תוכל לעשות כדלקמן:
DOS: השתמש ב- for כך:
 for %i in (*.html) do tidy %i
UNIX: השתמש ב- shell script כך:
#!/bin/sh
for i in directory_1 directory_2 directory_3 ...
do
  /absolute_path_to/tidy -config config.txt $i.html
done

5.3.2 מקוון ( online )

להלן ממשק מבוסס CGI ל- HTML Tidy.

CYAN הוא ממשק מקוון נוסף ל- HTML Tidy הכולל אופציות קלט/פלט שונות.

 

5.4 תוכנת HTML-Kit

HTML-Kit היא תוכנית חופשית עבור Windows 9x/NT שנועדה לסייע לכותבים ב- HTML לערוך, לפרמט, לתקף, לסקור ולהוציא מסמכים לאור באינטרנט. היא כוללת GUI אותו ניתן להתאים ל- HTML Tidy כדי להמיר מסמכים מ- HTML ל- XHTML 1.0 . בין אפשרויות התצוגה, התוכנית מאפשרת תצוגה של חלונות חצויים - אחד המציג את התיוג המקורי, והשני מציג את התיוג לאחר השינויים.
בחלון נפרד מדווחות שגיאות והצעות לשיפור התיוג.

ניתן לראות דוגמה של פלט מסמך לאחר המרה כזו כאן.
ניתן להוסיף את האייקון כאן נכנסת תמונה מס' 3 על המסמכים הנכתבים בעזרת HTML-Kit.

 

5.5 תרגום XML ל- XHTML

לפעמים קיים צורך לתרגם קבוצת קבצי XML ל- 1.0 XHTML, למשל, על מנת להציגם למפעילי 4 HTML.
דרך יעילה לעשות זאת היא להשתמש ב- XSLT.

 

5.6 הפיכת XSL Transformations) XSL)

XSLT הוא חלק ב- XSL שמורכב משפה להפיכת מסמכי XML למסמכי XML אחרים.
להלן דוגמא של שימוש ב- XSLT על מנת ליצור מסמך 1.0 XHTML ממסמך XML נתון.
מסמך ה- XML הוא sale 1999.xml ודף הסגנון XSL הוא sales.xsl .
קבצים אלה מעובדים באמצעותXT בחלונות 9x/NT כ- c:\path_to\xt sale1999.xml sales.xsl sale1999.htm .
כלומר: אנו משתמשים במסמך XML sale 1999.xml כקלט, מחילים עליו את דף הסגנון sales.xsl XSL - ומפנים את הפלט למסמך HTML בשם sale1999.htm .

 

5.7 כתיבה ב- XHTML

כלי עריכה חזותיים הקיימים ב- HTML עלולים להיות חסרי ערך בכתיבת מסמכי
1.0 XHTML כי הם בדר"כ מוסיפים תגים לבד ואינם פועלים על פי כללים שיוצרים מסמכים תקינים מבחינה תחבירית (אפילו שהיום יש דפדפנים שמוכנים לקבל תיוג פגום, אין לצפות שמצב זה יישאר בעתיד כשמדובר בכלים המתאימים ל- XHTML). ע"כ יש לקבל החלטה נבונה בבחירת כלי עריכה חזותיים. דוגמא אחת היא HTML-Kit, הנדון לעיל.

ניתן לעשות שימוש בכלי עריכה חזותיים מיוחדים של 1.0 XHTML, כפי שנראה להלן.
כמו כן ניתן להשתמש בכלי עריכת טקסט כלליים כגון Emacs.
ראה את המאמר "HTML Editig with Emacs"

 

5.8 הנחיות תאימות של HTML

קיימות הנחיות לכותבים המבקשים שמסמכי ה- 1.0 XHTML שלהם יוכלו להיות מוצגים במפעילי-משתמשים HTML קיימים. ההנחיות מציעות את השימוש הנכון בפריטים שונים (הוראות עיבוד, אלמנטים ריקים, צמצום אלמנטים, תוכן אלמנטים ריק, דפי סגנון וכתבים משובצים; מעברי שורה בתוך ערכי מאפיינים ; Isindex ; מאפייני lang ו- Xml:lang ; מזהי מקטעים, קידוד תווים; מאפיינים בוליאניים; DOM, השימוש בסמן "&" בערכי מאפיינים, CSS).

 

5.9 דפדפן Amaya

Amaya הוא דפדפן/כלי עריכה חופשי שנמצא בבדיקה ע"י W3C, ואשר תומך ב- 1.0 XHTML.
את המסמכים יש לתייג כ- text/html כי Amaya אינה תומכת ב- XML. ל- Amaya יש כמה אופציות לפורמט הפלט, כולל XHTML. Amaya עשויה להיות שימושית מאוד בכתיבת מסמכי 1.0 XHTML הכוללים תיוג של MathML משובץ, כי רכיבי העריכה/תרגום שלו תומכים הן ב- 1.0 XHTML והן ב- MathML.
כל שיש לעשות הוא לכלול את מרחב השמות של XML המתאים ל- MathML בתוך מסמך ה- 1.0 XTML.

 

5.10 כלי עריכה -XML Spy

XML Spy הוא כלי עריכה XML מסחרי התומך ב- 1.0 XHTML ולו שלוש אפשרויות תצוגה מתקדמות - תצוגת Grid משופרת, לעריכה מובנית; תצוגת מקור הצובעת תחביר, לעבודה "low-level" ; ותצוגת דפדפן משולבת. דוגמא הממחישה את תצוגת ה-GRID נמצאת כאן

 

5.11 כלי עריכה Mozaquito Factory

Mozaquito Factory הוא כלי עריכת XML מסחרי והוא סביבת הכתיבה הראשונה שתוכננה במיוחד למשפחת מסמכי XHTML. בין תכונותיו הרבות, הוא מסוגל לבדוק אם מסמכי 1.0 XHTML תקפים ומעוצבים היטב (תקפים, על פי דרישות ה- DTD). למשל, תוצאות הבדיקה של תקפות ו"מעוצבות" המסמך minxhtml.htm
מוצגות כאן .
ניתן להוסיף אייקון המציין כי הכתיבה בוצעה בהתאם לדרישות Mozquto Factory:


 

5.12 בדיקת תקפות של XHTML

בדיקת תקפות היא תהליך בו המסמכים מאומתים כנגד ה- DTD המקביל כדי להבטיח שהמבנה, השימוש באלמנטים והשימוש במאפיינים תואמים את ההגדרות ב- DTD.
בדיקת התיקוף של מסמך 1.0 XHTML כרוכה באימות התיוג בהשוואה לאחד מה- DTD.
פרטים נוספים ראה במאמר: Stop! Is Your HTML Doccument Valid?

 

5.13 שירות W3C לבדיקות תקפות ל- HTML

אפשר לבצע בדיקות תיקוף ל- 1.0 XHTML ע"י שירות התקפות המקוון של W3C המבוסס על SGML parser.
תוכל להציג אייקון מתאים על כל דף אשר עבר בדיקת תיקוף כזו -

להלן ה- HTML בו תוכל להשתמש כדי להוסיף אייקון זה לעמוד אינטרנט שלך.
<a href="http://validator.w3.org/check/referer">
<img src="http://validator.w3.org/images/vxhtml10" 
       alt="Valid XHTML 1.0!" height="31" width="88" />
</a>


 

5.14 מודול HTML::VALIDATOR

HTML::VALIDATOR הוא מודול ב- Perl היכול לבדוק תקפות של קבצי HTML, XHTML, SGML, XML באופן מקוון.
יש כמה דרישות נוספות ב- XHTML, אשר מודלים של תוכן נתוני XML אינם מסוגלים לבדוק, בעיקר בגלל מגבלות של ה- DTD.
במקרים אלה ניתן להשתמש ב- Exclusion Validator For XSML ב- XSL.

 

5.15 הצגת XHTML

כשפועלים לפי הנחיות התאימות של HTML, ניתן להציג מסמכי 1.0 XHTML על דפדפנים התומכים ב- 4 HTML.
ל- Opera ול- Amaya יתכן ויש תמיכה קיימת להצגת 1.0 XHTML