xhtml ssi apache מפת האתר

ראשי «
מדריך apache «
מדריך xhtml «
מדריך ssi «
אודות האתר «
מפת האתר «


ראשי

באתר זה תמצאו 3 מדריכי לימוד בנושאים הבאים: XHTML,APACHE ו-SSI. המדריכים מחולקים לפרקים, וכל פרק מחולק גם הוא לתתי פרקים. המדריכים מכילים חומר עזר רב אודות נושא המדריך. חוזר העזר כולל, בין השאר, דוגמאות קוד, דוגמאות ריצה, טבלאות נתונים ומידע טכני מקיף. כל שנותר הוא לבחור את הנושא הרצוי מתוך התפריט ו…יאללה לעבודה!


המדריך ל-XHTML:
המדריך כולל מידע רב על שפת XHTML: הסבר על התפתחות השפה, יתרונות השפה, נושאי תאימות שונים, תחביר XHTML לעומת תחביר HTML, המעבר מ-HTML ל-XHTML, וכן כיוונים עתידיים ומסקנות. לאורך כל המדריך משולבים קטעי קוד רבים, וכן דוגמאות ריצה רבות, הממחישות את השימוש בשפת XHTML.


המדריך ל-APACHE/XSSI:
המדריך ל-APACHE/XSSI הינו אוסף מאמרים, אשר נכתבו בידי מיטב המומחים לנושא. כל מאמר כולל חומר שונה על ה-APACHE, וביחד אוסף המאמרים מהווים את המדריך המושלם ל-APACHE. בין המאמרים ניתן למצוא הסבר מפורט על ה-APACHE ואופן הפעלתו, מידע על מהירות ה-APACHE, ועל הקשר בין APACHE ו-SSI/XSSI. כל מאמר מכיל דוגמאות קוד שונות וקישורים לאתרים נוספים.


המדריך ל-SSI:
המדריך ל-SSI הינו אוסף מאמרים, אשר נכתבו בידי מיטב המומחים לנושא. כל מאמר כולל חומר שונה על SSI ו-XSSI, וביחד אוסף המאמרים מהווים את המדריך המושלם ל-SSI/XSSI. בין המאמרים ניתן למצוא הסבר מפורט על SSI/XSSI, יתרונות וחסרונות, שימוש, תחביר וכמובן הפקודות השונות. בנוסף ניתן למצוא מידע על ביצועי SSI/XSSI וכן על הרחבות שונות. כל מאמר מכיל דוגמאות קוד רבות, דוגמאות הרצה, וכן קישורים לאתרים רבים נוספים.