מפת האתר xhtml ssi apache דף ראשי

ראשי «
מדריך apache «
מדריך xhtml «
מדריך ssi «
אודות האתר «
מפת האתר «


ראשי»אודות האתר

האתר נכתב על ידי טלי ניז'ינסקי ולירון פוגל, בוגרות הפקולטה למדעי המחשב, באוניברסיטת בר-אילן.
האתר נכתב במסגרת הקורס "סדנא לפרויקטים" בהנחיתם של ד"ר אריאל פרנק ומר אודי הלר.
תוכן המדריכים המוצעים וחומר עזר נוסף ניתן למצוא בכתובות הבאות:

XHTML:

1. http://tech.irt.org/articles/js192/index.htm#ackno
2. http://members.nbci.com/k_2000_/w03/index.html
3. http://www.w3.org/TR/xhtml1/
4. http://www.wdvl.com/Authoring/Languages/XML/XHTML/
5. http://www.thescarms.com/XML/XHTMLTutorial.asp
6. http://www.w3schools.com/xhtml/

SSI:

1. http://www.wdvl.com/Authoring/SSI/index.html
2. http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/docs/tutorials/includes.html
3. http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/docs/tutorials/includes.html
4. http://www.bignosebird.com/ssi.shtml

APACHE/XSSI:

1. http://www.hotwired.lycos.com/webmonkey/backend/apache_xssi/index.html
2. http://httpd.apache.org/docs/howto/ssi.html
3. http://www.uic.edu/depts/scailab/system/tutorial.shtml
4. http://www.digitalauthors.com/authors/tutorials/xssi/default.asp?redirect=done
5. http://tech.irt.org/articles/js180/