ראשי > פרוטוקולים > TCP/IP

protocols פרוטוקולים

Ethernet:

Ethernet frame מכיל כתובת היעד , כתובת המקור , שדה הטיפוס ושדה הנתונים. כתובת Ethernet מכילה 6 בתים . לכל רכיב יש כתובת Ethernet משלו ומקשיב ל-Ethernet frames עם כתובת היעד.

ARP:

Address Resolution Protocol) ARP) מיועד לתרגום של כתובות IP לכתובות Ethernet . התרגום נעשה רק למשלוחי מידע של IP היוצאים, בגלל שאז נוצרות הכותרת העליונה של IP ושל Ethernet.

  הקודם הבא