ראשי > פרוטוקולים

protocols פרוטוקולים

פרוטוקול

מערכת כללים סמנטיים ותחביריים הקובעת את התנהגות היחידות התפקודיות במימוש התקשורת ביניהם.
בתקשורת נתונים, אוסף תקנים וכללים להסדרת התקשורת ולהעברת נתונים בין שתי יחידות או יותר. הפרוטוקולים גם מגדירים את צורת הטיפול בבעיות ותקלות שונות.

סוגים עיקריים של פרוטוקולים:


  הקודם הבא