ראשי > מבנה רשת האינטרנט > ספק האינטרנט

web structure רשת האינטרנט

SLIP/PPP:

באופציה הזו, המשתמש גם משתמש במודם כדי להתחבר למחשב המרוחק (remote computer) אשר נקרא גם שרת SLIP ב-ISP. אך בשונה מהאופציה הקודמת, בחשבון SLIP/PPP, למחשב המשתמש יש גם תוכנות SLIP/PPP וגם TCP/IP המותקנים ישירות עליו. זה מאפשר למשתמש לבחור באילו תכניות לקוח (web browsers, ftp client, telnet cleint ) הוא היה רוצה להשתמש.
ברגע שנעשה חיבור לשרת SLIP ב-ISP , תכנת SLIP/PPP במחשב המשתמש מבקשת חיבור SLIP/PPP. לאחר מכן, ISP מקצה כתובת IP למחשב המשתמש. לעיתים קרובות, ל-ISP ישנו בלוק של כתובות IP אשר הם מקצים למשתמש בזמן החיבור עצמו, לכן המשתמש לא חייב לקבל תמיד את אותה כתובת ה-IP. ברגע זה, תכנית TCP/IP במחשב של משתמש לוקחת על עצמה את ניהול של זרם הנתונים בין האינטרנט למחשב המשתמש.

בנוסף לאספקת גישה לאינטרנט, ISP בדרך כלל מציע שירותים נוספים. השירותים האילו יכולים לכלול:
  • web hosting- פרט או אירגון יכולים למקם את עמודי ה- web שלהם על שרת ה- web הממוקם ב-ISP. עמודי ה- webאלה נגישים למשתמשי האינטרנט
  • Domain Name Service- מספקים שרתי שמות דומיין, שאלה הם מחשבים אשר תפקידם לתרגם את שם הדומיין של הלקוח לכתובת IP המספרית של מחשבו. Domain Name Service- שירות שמות דומיין הוא חלק הכרחי של תיפקוד תקין של האינטרנט

  הקודם הבא