ראשי > אינטרנט > כלים לתקשורת ושיתוף מידע > e-mail

internet אינטרנט

דואר אלקטרוני פועל לפי עקרון שרת/לקוח. תכנית הלקוח מאפשרת למשתמש ליצור קשר עם השרת כדי לגשת למידע ושירותים על מחשב השרת . כדי לקרוא ולשלוח דוארר , משתמש צריך לגשת למחשב , בו נמצא הדואר שלהם-השרת. תכנת הלקוח הינו ממשק אשר מאפשר למשתמש לבצע פעולות הקשורות לדואר. דוגמאות אחדות של תכנות דואר של לקוח הם Qualcomm Eudora, pine, elm .

הודעות דואר אלקטרוני לא מוגבלות לטקסט. ניתן לצרף אליהם קבצים שונים. סטנדרט הקרוי MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions, מאפשר לקבצים לא טקסטואליים להיות מקודדים על המחשב השלוח ומפוענחים בחזרה על המחשב המקבל.

  הקודם הבא