ראשי > אינטרנט > כלים לתקשורת ושיתוף מידע > www

internet אינטרנט

WWW אינו לינארי. כלומר, לא חייבים להשתמש במסלול היררכי למקורות המידע. ניתן לעבור ממקור מידע אחד לאחר:

בגלל ש-WWW אינו בנוי בצורה היררכית ויכול לשלב גרפיקה, הוא מאפשר מידה רבה של גמישות ל דרך, בה מקורות המידע יכולים להיות מאורגנים, מוצגים ומתוארים.

לסיכום: WWW הוא מערכת מבוססת על היפר טקסט ו-HTTP לשם הענקה, אירגון וגישה למגוון רחב של מקורות מידע (טקסט, תמונות, קול) אשר זמינים דרך רשת האינטרנט.היתרונות של WWW הם הגמישות שיש באירגון והצגה של מידע, המבנה הלא היררכי, הקלות שבשימוש, היכולת "להבין" סוגי קבצים שונים וכן פרוטוקולים שונים של אינטרנט.

  הקודם הבא