ראשי > מבנה רשת האינטרנט > מודם

web structure  רשת האינטרנט

איך עובד המודם? מקור של מודמים: המילה מודם היא קיצור של המילים modulator-demodulator. משתמשים במודם בדרך כלל כדי לשלוח מידע ספרתי דרך קווי טלפון. המודם השולח הופך מידע לסיגנל שמתאים לקווי טלפון, ומודם מקבל הופך את הסיגנל חזרה למידע דיגיטלי. מודמים אלחוטיים הופכים הרבה פעמים מידע לסיגנלים של רדיו ובחזרה. מודמים הופיעו בשנות ה 1960 בתור דרך לאפשר לטרמינלים להתחבר למחשבים דרך קווי טלפון. להלן איור אופייני:


  הקודם הבא