ראשי > מבנה רשת האינטרנט > נווט

web structure רשת האינטרנט
]

Router קצת גדול יותר, אחד בו משתמשים כדי לחבר רשת של משרד לאינטרנט, מבצעים קצת יותר. הם אוכפים כללים הנוגעים לבטיחות הרשת של המשרד, מנסים להגן על הרשת מהתקפות למיניהם. בגלל שהם עובדים עם הרבה יותר תעבורה, הם רכיבים נפרדים ולא פשוט תוכנה שרצה על השרת.

Router גדולים יותר , בהם משתמשים כדי לטפל במידע בנקודות עיקריות של תעבורה על האינטרנט , מטפלים במיליוני חבילות מידע בכל שנייה . router אלה הם מערכות נפרדות וגדולות.

  הקודם הבא