ראשי > פרוטוקולים > TCP/IP

protocols פרוטוקולים

מבט כללי:
המושג עצמו בדרך כלל מתייחס לכל דבר שקשור לפרוטוקולים הספציפיים של .TCP/IP זה יכול לכלול פרוטוקולים אחרים, יישומים וכו'. דוגמא של פרוטוקולים אלו היא: UDP, ARP ו-ICMP. דוגמא של היישומים האלו היא: TELNET, FTP, RCP. המושג היותר נכון הוא "טכנולוגית האינטרנט". רשת שמשתמשת בטכנולוגית האינטרנט נקראת "אינטרנט".

מבנה בסיסי:
כדי להין טכנולוגיה זו צריך קודם להבין את המבנה הלוגי הבא: (איור 1)

זהו המבנה הלוגי של פרוטוקולים שכבתיים בתוך מחשב או אינטרנט. לכל מחשב שיכול לתקשר תוך שימוש בטכנולוגית האינטרנט ישנו מבנה לוגי כזה. מבנה לוגי זה קובע את התנהגות המחשב על רשת האינטרנט. הריבועים מייצגים עיבוד של נתונים תוך מעברם בתוך המחשב והקווים שמחברים בין הריבועים מראים מסלול מעבר של נתונים. הקו האופקי בתחתית האיור מייצג כבל Ethernet; "o" הנו מקלט משדר, "*" הוא כתובת IP , "@" הנו כתובת Ethernet.


  הקודם הבא