ראשי > פרוטוקולים > TCP/IP

protocols פרוטוקולים

טרמינולוגיה:
השם של יחידת הנתונים אשר עוברת באינטרנט תלוי במיקומו במחסנית הפרוטוקול. אם זה על Ethernet, אזי היא נקראת Ethernet frame; אם בין Ethernrt driver לבין מודול של IP - IP packet; אם בין מודול IP למודול UDP - UDP datagram ; אם בין מודול IP למודול TCP-TCP segment ; אם על יישום הרשת- application message. דרייבר הנו תוכנה שמתקשרת ישירות עם חומרה של ממשק הרשת. מודול הנו תוכנה שמתקשרת עם הדרייבר, ישומי רשת או מודול אחר.

זרם הנתונים:

אם נסתכל על איור 1 ניתן לעקוב אחרי מסלול של הנתונים: ליישום שמשתמש ב-TCP (Transmission Control Protocol) , הנתונים עוברים בין היישום לבין מודול TCP.

ליישומים שמשתמשים ב- User Datagram Protocol )UDP), הנתונים עוברים בין היישום לבין מודול UDP.

File Transfer Protocol )FTP) הנו היישום הטיפוסי שמשתמש ב-TCP. מחסנית הפרוטוקול שלו בדוגמא זו היא FTP/TCP/IP/ENET.


  הקודם הבא