ראשי > פרוטוקולים > TCP/IP

protocols פרוטוקולים

IP מייצר רשת לוגית יחידה:

מודול IP הוא מרכזי בהצלחה של טכנולוגית האינטרנט. כל מודול או דרייבר מוסיף כותרת עליונה שלו בזמן שההודעה עוברת דרך מחסנית הפרוטוקולים. כל מודול או דרייבר מוריד את הכותרת העליונה המתאימה מההודעה בזמן שההודעה עולה במחסנית הפרוטוקולים לכיוון היישום. הכותרת העליונה של IP מכילה כתובת ה-IP, שבונה רשת לוגית יחידה ממספר רשתות פיזיות. חיבור זה של רשתות פיזיות הנו המקור של השם "אינטרנט". אוסף של רשתות פיזיות מחוברות שמגדירות טווח של חבילת מידע של IP קרוי "אינטרנט".

אי תלות של רשת פיזית:

IP מסתיר את החומרה של הרשת שנמצאת מתחתיו מיישומי הרשת. כך יישומי רשת לא משתנים ולא ניזוקים משינויים בטכנולוגית החומרה.

  הקודם הבא