ראשי > מבוא כללי > יתרונות, חסרונות וסימני שאלה > חסרונות

:למד שיעור זה בפורמט

שיעור מוקלט
מצגת שקפים

חסרונות

מורה ותלמיד מופרדים בזמן ו/או מרחק פיזי

.הפרדה זו פוגעת גם בלומד וגם במלמד
אצל הלומד, היעדר הקרבה האנושית עשויה ליצור תחושה של חוסר שייכות
וחוסר אכפתיות. אך גם תלמידים שמתגברים על תחושות אלו סובלים
.מההפרדה ברמות שונות, התלויות בטכנולוגיה בשימוש ובאופי הלומד
למשל, נזכיר ששפת הגוף והבעות הפנים של המרצה תמיד מעשירות את
,חווית הלמידה ולעתים הם ההבדל בין הבנה ואי-הבנה של נושא נלמד. לכן
בקורס המועבר בוידאו דו-כיווני ברמה גבוהה ההפרדה תורגש פחות מאשר
בקורס המועבר בקול ועזרים ויזואליים בלבד. דוגמא נוספת: השתתפות
בשיעור. בלמידה מסורתית פשוט מרימים את היד ושואלים שאלה, אך
בלמידה מרחוק זה עשוי להיות מסובך יותר. אם השיעור מועבר בשידור
חי, ומתאפשר למשתתפים לשאול שאלות ולענות על שאלות המרצה, ההפרדה
,בקושי תורגש. אך אם הקורס מועבר בעיקרו באמצעות שיעורים מוקלטים
שאלת שאלות נהיית תהליך מסובך יותר, הכרוך בכתיבת דואר אלקטרוני
למרצה, כתיבת השאלה בפורום באתר הקורס או כל שיטה אחרת הנהוגה
בקורס. בכל אופן, התשובה לא תהיה מיידית ושאלות המשך עוברות תהליך
זהה. יש רק לציין, שיש הטוענים שעבור תלמידים רבים שיטת ההתכתבות
האלקטרונית עדיפה, מאחר ובכל מקרה רק אנשים בודדים מרגישים בנוח
להבהיר כל נקודה שלא ברורה להם במהלך השיעור, בעוד שבשיטת
.ההתכתבות כולם נכונים לשאול שאלות
כאמור, ההפרדה פוגעת גם במלמד מרחוק. המשוב בזמן אמת שהוא רגיל
,לקבל מהתלמידים בשיעור מול כתה נעדר במידה מסוימת בעת לימוד מרחוק
והמשוב שהוא כן מקבל עובר סינון של מדיום טכנולוגי זה או אחר. קשה
לראות מה הדינמיקה שנוצרת בכיתה. קשה למרצה לראות אם בדיחותיו
מצחיקות מישהו, אם מקשיבים לו בכלל, אם מבינים על מה הוא מדבר
וכו'. בשיעור פנים מול פנים, המרצה עשוי להתעכב על נקודה מסוימת
על-פי המבטים המבולבלים של התלמידים. בלימוד מרחוק זה לא תמיד אפשרי
להבחין מה רמת ההבנה של התלמידים. שוב, זה תלוי רבות בטכנולוגיה
.בשימוש, אך בכל מקרה זה לא פשוט כמו בשיעור פרונטלי

התלמידים עצמם מופרדים

במקרים רבים גם התלמידים עצמם מופרדים בזמן ו/או מרחק פיזי. מחקרים
רבים מראים שאחד הגורמים העיקריים להצלחה בלימודים הינו לימוד
משותף. אינטראקציה עם תלמידים אחרים תורמת הן מבחינה חברתית והן
מבחינה לימודית. היא תורמת בהכנת מטלות בית, בלמידה למבחן ובמהלך
השיעורים. תמיד יותר נעים לבקש מחבר שיסביר נקודה לא מובנת מאשר
מהמרצה. שוב, מידת הפגיעה תלויה באיזו סביבה טכנולוגית נעזרים, אם
התלמידים מאותו איזור, אם הם מאותה מסגרת ולכן מכירים אחד את השני
לפני תחילת הקורס וכו'. שימוש בלמידה מרחוק אינו מבטיח היעדר לימוד
משותף, אך זוהי בהחלט סכנה. למרות זאת, יתכן שלמידה משותפת תורמת
רבות להצלחה בלימודים משום שלכך התרגלו התלמידים. יתכן שלאחר מספר
קורסים בלמידה מרחוק התלמידים יתרגלו יותר ללמידה עצמאית או
.להתחברות אלקטרונית וישתמשו בשיטות שונות לגישור המרחק

ריחוק משוכני קמפוס נוספים

כאשר תלמידים מגיעים לקמפוס לצורך הלמידה, הם מרוויחים ממספר
גורמים חיצוניים שלא בהכרח קשורים קשר ישיר לקורס. לדוגמא, הכרת
.מרצים נוספים שעשויים לסייע והכרת חוקרים במקצועות אותם לומדים
,במהלך השהייה בקמפוס נתקלים באנשים משכילים רבים, אפשר ללמוד מהם
לשאול אותם שאלות ולעתים אף מאתרים כמה מהם שניתן לקחת מהם דוגמא
.ולשאוף להיות בינהם

סכנת קיפוח מיומנויות חברתיות

כאשר מאגדים את שלושת החסרונות הקודמים שהזכרנו, ומדברים על הבעיות
הלימודיות שהם יוצרים, ניתן גם לתהות לגבי הבעיות החברתיות שהם
יוצרים. קיימת סכנת קיפוח מיומנויות חברתיות, שכן למידה מרחוק
מפחיתה את כמות המגע האנושי והאינטראקציה עם לומדים אחרים, מרצים
ואנשים מלומדים אחרים. קיימת סכנה שאדם המבסס את לימודיו על ישיבה
מול מסך המחשב האישי שלו בביתו, לא יצליח להשתלב לאחר מכן בשוק
.העבודה ובמסגרות חברתיות אחרות

נדרשת מהתלמידים מוטיבציה גבוהה

מאחר שלמידה מרחוק מתבססת רבות על לימוד עצמי, הלומד מרחוק צריך
,מוטיבציית לימודים גבוהה. הלחץ החברתי ללמוד, מצד עמיתיו התלמידים
,קטן יותר. הלחץ מצד המרצה קטן יותר. בנוסף, כאשר לומדים "בכל זמן
בכל מקום", עם דגש על "בכל זמן", יש נטייה לכך שזמן זה יהיה אחר-כך
.ואחר-כך. בכל יום מתחילים למחרת
.אז כמובן שלמידה מרחוק מתאימה למסגרות מסוימות יותר ולאחרות פחות
למשל, עובד העובר הכשרה הוא בדרך-כלל בעל מוטיבציה גבוהה בעוד
שתלמיד בכיתה ח' בדרך-כלל חסר מוטיבציה ללמוד. לכן יש להתאים את
שיטת הלימוד לקהל היעד. אין אנו טוענים שלא ניתן לשלב למידה מרחוק
.בבתי-הספר, אך זה צריך להיעשות בצורה חכמה ולצרכים מסוימים

קושי בקיום מעבדות וניסויים משותפים

קיים קושי בקיום מעבדות וניסויים בלמידה מרחוק. עבור קורסים בכימיה
ופיזיקה למשל, יש למצוא פתרונות עבור קשיים אלה, כי יש הכרח להתנסות
במעבדות וניסויים רבים במהלך הלימודים. יש מספר דרכים לנסות להתגבר
.על קושי זה
ניתן עבור ניסויים מסוימים לשלוח מיני-מעבדות אישיות לתלמידים הרשומים
לקורס. פתרון זה הוא חלקי, שכן הוא לא מתאים לכל הניסויים, כדוגמת
.ניסויים עם חומרים מסוכנים וניסויים המשתמשים באפרטוס גדול מימדים
.לחלופין, או בנוסף, ניתן להשתמש בלמידה מרחוק עבור חלק מהקורס
למשל, ללמוד את הנושא מרחוק ביחד עם כל הנוסחאות, ואז להיפגש
במעבדה לביצוע הניסוי לצורך ההמחשה. פתרון זה מבטל או מקטין מספר
יתרונות של למידה מרחוק, שכן התלמידים צריכים להגיע ולהתאסף במקום
אחד יחד עם המרצה. זה לא מתאים לצורכיהם של תלמידים שיש להם קושי
להגיע למקום המפגש, מבחינת מרחק או תיאום זמנים. אולם, למידה מרחוק
בכל זאת מסייעת להם משום שעליהם להגיע רק למעבדות, ואת השאר הם
.לומדים מרחוק

בעיות טכנולוגיות עדיין מהוות מכשול

למידה מרחוק הינו נושא בעל דרישות טכנולוגיות גבוהות מאוד. כאשר אנו
לומדים, אנו צריכים להתרכז בחומר הנלמד וכל מגבלה טכנולוגית עשויה
להיסב את תשומת לבנו ולגרום לנו לאבד את קצב השיעור. לכן, יש חשיבות
גבוהה לשידור קול ובפעמים רבות גם וידאו באיכות הגבוהה ביותר, גם כדי
לא להפריע לריכוז התלמידים, וגם כדי לעזור לגשר על המרחק בין המרצה
.לתלמידים
הטכנולוגיה הנפוצה כיום מתקשה עם דרישות אלו. שידורים בכבלים, לווין
ורשת מקומית הם באיכות גבוהה, אך הם יקרים. שימוש ברשת האינטרנט
מגביל את איכות הוידאו. על איכות הקול אסור להתפשר, אך איכות הוידאו
,המתקבלת אצל רוב גולשי האינטרנט היא נמוכה, כאשר התמונה קטנה
מטושטשת ומקוטעת. כאמור, בעיות אלה פוגעות בחוויה הלימודית ובריכוז
.הלומדים

..."המשך ל"סימני שאלה
מורה ותלמיד
מופרדים בזמן
ו/או מרחק פיזי
התלמידים עצמם
מופרדים
ריחוק משוכני
קמפוס נוספים
סכנת קיפוח
מיומנויות
חברתיות
נדרשת
מהתלמידים
מוטיבציה גבוהה
קושי בקיום
מעבדות וניסויים
משותפים
בעיות טכנולוגיות
עדיין מהוות
מכשול

בשיעור פנים מול "
פנים, המרצה עשוי
להתעכב על נקודה
מסוימת על-פי המבטים
.המבולבלים של התלמידים
בלימוד מרחוק זה לא
" ...תמיד אפשרי

מחקרים רבים מראים "
שאחד הגורמים העיקריים
להצלחה בלימודים הינו
... לימוד משותף
שימוש בלמידה מרחוק
אינו מבטיח היעדר לימוד
משותף, אך זוהי
" בהחלט סכנה

למידה מרחוק... "
מפחיתה את כמות
המגע האנושי
והאינטראקציה עם
,לומדים אחרים
מרצים ואנשים מלומדים
" אחרים

כל מגבלה... "
טכנולוגית עשויה להיסב
את תשומת לבנו ולגרום
לנו לאבד את קצב
" השיעור

מבוא כללי | היבט דידקטי | היבט כלכלי | היבט טכנולוגי | תוספות
שיעורים מוקלטים | מצגות שקפים | HTML דפי
מבנה האתר | אודות