מילון מונחים

WWW : World Wide Web - ממשק הגלישה באינרטנט כסדרה של דפים המחוברים יחדיו בלינקים ומכילים טקסט וגרפיקה.


RFC : Request For Comments מסמכים פורמליים המתארים פרטים על פרוטוקולים כולל פרוטוקולי האינטרנט.


IP : Internet Protocol פרוטוקול שכבת הרשת במקבץ פרוטוקולי האינטרנט. אחראי לשליחת חבילות נתוני TCP ברשת.


כתובת IP : כתובת המשמשת לזיהוי צומת ברשת האינטרנט ולניתוב חבילות ברשת.


TCP : Transmission Control Protocol - פרוטוקול השכבה הרביעית (שכבת ההעברה) המשמש למימוש קשר אמין ואחיד בין תחנות הקצה.


UDP : User Datagram Protocol - פרוטוקול השכבה הרביעית (שכבת התעבורה). הפרוטוקול אינו אמין ומשמש בעיקר מתוך שיקולי ביצועים מכיוון שהיותו לא אמין הוא פשוט ואינו מוסיף תקורה לחבילות הנתונים.

 

נתוני זמן אמת (real time) : נתונים החשובים בזמן אמת, כגון : טלפוניה, וידאו ועוד...


נתב : יחידה ברשת שאחראית על ניתוב התעבורה. הנתב משתמש בטבלת ניתוב להחליט לאן לנתב כל חבילה ברשת.


מודל 7 השכבות OSI: מודל הרשת שנוצר ע"י המודל מחלק את רשת התקשורת לשבע שכבות, לכל שכבה תפקיד אחר : אפליקציה, הצגה, שיחה, תעבורה, רשת, עורק הנתונים, פיזי.

ראשי > מילון מונחים

 

כללי

פרוטוקול האינטרנט

הסטוריה
יתרונות וחסרונות
העברת קול ברשת נתונים

RTP/RTCP

H.323
MGCP