פרוטוקול H.323.

מהו H.323  ?

H.323 הינו סטנדרט שהוגדר ע"י קבוצת ITU-T, ומכיל נתונים על המרכיבים, הפרוטוקולים והתהליכים בהעברת נתוני זמן-אמת (Real-Time), קול, ווידאו על-גבי רשתות נתונים.

גירסה ראשונה של הסטנדרט אושרה באוקוטובר 1996. גירסה זו אינה מבטיחה איכות שירות (QoS).

עם התפתחות רשת האינטרנט, ואפליקציות השמע על-גבי רשת האינטרנט נוצר הצורך בשיפור הסטנדרט הקיים. גירסה שניה של סטנדרט H.323 אושרה סופית בינואר 1998 והיא ענתה על רוב הצרכים.

הסטנדרט בעיקרו מגדיר את האיתותים הנדרשים להקמת שיחה (כולל ועידה) ע"ג רשת האינטרנט, אך כל זאת על-בסיס פרוטוקול RTP שמשמש להעברת המידע.

 

לצורך הקמת שיחת H.323 בין שני הקצוות, יש להקים שני קישורי TCP. הקישור הראשון משמש להקמת השיחה (H.225) והשני לבקרת השיחה (H.245). לאחר הקמת קישור הבקרה ניתן לסגור את הקישור הראשון.

מרכיבי רשת H.323

הסטנדרט מציין ארבעה מרכיבי רשת :

·        Terminals - התקן קצה שבאמצעותו ניתן להקים אן לקבל שיחה.

·        Gateway (GW) - רכיב המבצע חיבור בין רשת H.323 לרשתות אחרות (כגון - TDM). חיבור זה בין הרשתות השונות כולל המרת פרוטוקולים לצורך הקמה וניתוק שיחה והעברת נתונים בין הרשתות השונות:

·        Gatekeepers (GK) - ה"מוח" שעומד מאחורי רשת H.323. מנהל את המרכיבים השונים ברשת ואת השיחות. ה-GK אינו מרכיב חובה ברשת, אך אם הוא קיים יחידות הקצה וה-GW חייבים להשתמש בשירותיו.

·        MCUs (Multipoint Control Units) - יחידה המטפלת בשיחות ועידה.

מרכיבי רשת H323

 

ראשי > פרוטוקולים > H323

מרכיבי רשת H.323

 

כללי

פרוטוקול האינטרנט

הסטוריה
יתרונות וחסרונות
העברת קול ברשת נתונים

RTP/RTCP

H.323
MGCP