מבחן מסכם :

יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר -

 

מהו אינטראנט ?

רשת נתונים פנים ארצית
רשת נתונים טרנס-אטלנטית
רשת נתונים פנים אירגונית
רשת נתונים עירונית

 

למה נועדו פרוטוקולי הרשת TCP/IP?

שני פרוטוקולים להעברת נתונים
מקבץ פרוטוקולי תקשורת בשכבה 1 ממודל שבע השכבות
פרוטוקולים להעברת קול ע"ג רשתות נתונים
מקבץ פרוטוקולי תקשורת בשכבה 3 עד 7 ממודל שבע השכבות

 

? מהו RFC

Request For Comments - מסמכים טכניים המתעדים את פרוטוקולי האינטרנט
Route For Control - פרוטוקול ניתוב תעבורה ברשת
Random Flow Control - בקרת זרימת נתונים ברשת

 

כמה סיביות לכתובת אינטרנט ?

12
18
8
32

 

להלן מספר יתרונות להעברת קול על רשת נתונים. איזה מהתשובות אינה נכונה ?

שימוש באינטראנט כתחליף למרכזיה פרטית
שימוש ברשת אחודה לקול ולנתונים
ייחידות קצה (טלפונים) זולים
שילוב זול ונוח עם יישומי נתונים שונים

 

? מהו Jitter
רצף נתונים המגיעים אל היעד בהפרשי זמן לא קבועים
השהיה
איבוד חבילות נתונים
יחידת מדידה לתעבורת נתונים ברשת

 

מהי טכנולוגיית TDM ?

פרוטוקול להעברת קול ברשת נתונים
מספר אפיקי דיבור המרובבים לקו תמסורת אחד
רשת נתונים ארצית
העברת נתונים ברוחב פס גדול

 

מטרתו של פרוטוקול RTP היא :
התגברות על בעיית איבוד נתונים ברשת
פרוטוקול לניתוב תעבורת הנתונים
פרוטוקול לאיסוף מידע על הרשת
מתן מענה לבעיית ההשהייה המשתנה

 

אילו פרמטרים פרוטוקול RTP אינו מכיל ?

טביעת זמן
מידע לגבי סוג הנתונים המועבר
מנגנון בדיקה
מיספור עוקב

 

נכון או לא נכון : הפרוטוקולים RTP/RTCP משתמשים בתעבורת TCP ?

נכון
לא נכון

 

נכון או לא נכון : פרוטוקול H.323 נועד להעברת נתוני זמן-אמתנכון
לא נכון

 

לצורך הקמת שיחת H.323 בין שני הקצוות, יש להקים שני קישורי TCP. מדוע ?
לגיבוי
אחד להקמת השיחה והשני לבקרת השיחה
ליצירת רוחב פס גדול יותר
אחד לשידור נתונים והשני לקליטת נתונים

 

איזה פרוטוקול מבין הפרוטוקולים הנ"ל אינו שייך לחליפת הפרוטוקולים של H.323 :

H.225
H.341
H.450
H.254

 

מהו תפקיד ה- Gatekeeper ברשת H.323 :

ניהול שיחות ומרכיבי הרשת השונים
יחידת קצה
שמירה על אבטחת מידע
ניהול שיחות ועידה

 

מהו תפקידו של פרוטוקול H.245 :

הגדרת שירותים מיוחדים ברשת
פרוטוקול להעברת מידע בקרתי בין שני קצות השיחה
הקמה וניתוק שיחה
פרוטוקול ניהול מרכיבי הרשת

 

מהו יתרונו הבולט של פרוטוקול MGCP על H.323 :

ניהול ובקרה
אבטחת מידע והצפנה
תמיכה ביחידות קצה מגוונות יותר
אין יתרון כזה

 

למה משמש MGC ברשת MGCP :

העברת השיחה
העברת איתותים
הצפנת השיחה
מתן שירותים מיוחדים כגון : שיחה ממתינה, שיחת ועידה ועוד

 

MGC מתקשר עם MGC אחר בפרוטוקול :

H.323
MGCP
TDM
H.245

 

מהו פרוטוקול RSVP :
פרוטוקול איכות שירות
ניתוב שיחות ברשת
פתרון לבעיית ההשהייה ברשת
פתרון לבעיית איבוד נתונים

 

כיצד מטפל פרוטוקול IP באיכות שירות :

לא מטפל כלל
מטופל ברמה גבוהה יותר
TTL שדה
TOS שדה

 

לחץ כאן לקבלת הציון

 

תוצאה:

 

ראשי > מבחן מסכם

 

 

כללי

פרוטוקול האינטרנט

הסטוריה
יתרונות וחסרונות
העברת קול ברשת נתונים

RTP/RTCP

H.323
MGCP