arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

יצירת בסיס נתונים

כפי שכבר אמרנו בעבר, יהיה זה מסובך מדי עבורנו להתחיל להסביר כיצד להתקין בסיס נתונים יחסי עם כל רבבות הפרטים שהסביבה שלו דורשת. לכן יהיה עליך לדאוג שמשהו יותקן על המחשב המקומי שלך, או לסדר עם מנהל בסיס הנתונים שלך שיאפשר לך גישה לבסיס נתונים קיים.

לצורך ההדגמה נשתמש ב- Microsoft Access .זו דוגמה לבסיס נתונים שעובד עם SQL. הוא מגיע עם Microsoft Office והוא בסיס נתונים טוב להתאמן עליו מכיוון שהוא עובד גם עם Windows וגם עם- UNIX . כמו כן זהו בסיס נתונים שמבוסס על המודל היחסי אשר מבין SQL. באשר ל-Mac , איתו עובדים בסיסי הנתונים Filemaker, Butler ו- Oracle. האחרון תומך למזלנו ב-DBI. איננו בטוחים לגבי שני האחרים. אם ברצונך לברר זאת, תצטרך ליצור קשר עם החברות ולשאול אותן לגבי Perl DBI driver .

כמובן שלא בהכרח היינו ממליצים על שימוש ב- Access לצורך אפליקציות ברשת, משום שזהו… מוצר של Microsoft . אבל בהיותו נפוץ מאד הוא שימושי להתאמן עליו ולהדגים SQL .

בכל בסיס נתונים אחר שתשתמש בו התהליך יהיה דומה מאד לזה שנתאר כאן עבור Access . בפירוט רב יותר, על מנת לקבל בסיס נתונים עובד:

  1. תתקין את התוכנית על המחשב המארח (תכניס את הדיסק לכוננן, ותלחץ על install.exe )
  2. תיצור בסיס נתונים בהתאם להוראות התוכנית שהתקנת
  3. תאכלס את בסיס הנתונים שלך בטבלאות
  4. תאכלס את הטבלאות שלך בנתונים.

במקרה של Access ובסיסי נתונים אחרים רבים, תהליך יצירת בסיס הנתונים והטבלאות מטופל ברובו ע"י ממשקי משתמש גרפיים (Wizards וכליGUI ). זאת אמרת שלעיתים רחוקות תאלץ להשתמש ב-SQL לביצוע הפעולות הללו. סביר יותר להניח שתבחר מהתפריט הראשי משהו כמו "FILE \ NEW DATABASE" .

למטה יש דוגמה של ה- Wizard של Microsoft Access . בחרנו “File/New Database" מהתפריט הראשי שבחלק העליון של החלון, ולחצנו לחיצה כפולה על “Blank Database”. למרות ש-Access ובסיסי נתונים אחרים לעיתים קרובות מציעים לנוחיותך שבלונות מוכנות של בסיסי נתונים, אנו ניצור בסיס נתונים בעצמנו, למען התרגול.

ב-Access , כמו ברב בסיסי הנתונים, ברגע שתגדיר בסיס נתונים תתבקש להגדיר את המבנה שלו. זאת אומרת שתתבקש להגדיר מספר טבלאות (או כלים מתקדמים יותר שיעמדו לרשותך, כגון תצפיות למשל, וכו') בבסיס הנתונים שלך. למטה יש תמונה מ- Access שבה מוצעות כמה אפשרויות של הגדרת טבלאות בבסיס הנתונים.

על מנת ליצור טבלה צריך לבחור ב-“New” מתוך “Tables” ולעקב אחרי ההוראות להגדרת השדות. אין דבר פשוט מזה. נקווה שעכשיו, כשאתה מבין מה עושה בסיס הנתונים ברקע, מאחורי הקלעים, יהיה לך קל יותר להבין מה עליך לעשות על מנת שהוא יעבוד. בכל מקרה, למרות שה-GUI הם די מתוחכמים בימינו, יהיה זה טוב אם נלמד את פקודות ה-SQL שמורצות ברקע על מנת ליצור את בסיס הנתונים. משתמשים בפקודת CREATE על מנת ליצור בסיס נתונים , כמו בדוגמה הבאה:

CREATE DATABASE DATABASE_NAME;
      

ליצירת בסיס נתונים בשם MY_COMPANY נשתמש בפקודה הבאה:

CREATE DATABASE MY_COMPANY;
      


בסיס נתונים לדוגמה
תוכן עניינים
יצירת טבלאות


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->