arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

התחברות אל בסיס נתונים

חשוב לציין שאל רב בסיסי הנתונים, תצטרך להתחבר באמצעות סיסמה. זאת משום שרב בסיסי הנתונים משתמשים בשיטות הגנה שנותנות למשתמשים שונים הרשאות שונות לביצוע פעולות בבסיס הנתונים. למשל קריאה בלבד למשתמש אחד בעוד שלאחר גם קריאה וגם כתיבה.

סביר להניח שמנהל בסיס הנתונים שלך סיפק לך שם משתמש וסיסמה. כמו כן סביר להניח הוא סיפק לך כתובת ברשת של בסיס הנתונים כדי שתוכל להתחבר מרחוק, או שהוא נתן לך גישה לתוכנית הפעלה המאפשרת הקלדה ישירה של פקודות. ברגע שהתחברת אל בסיס הנתונים, תוכל להתחיל למלא אותו בנתונים חדשים, או למחוק ממנו נתונים קיימים. בואו נעסוק קודם בהכנסת נתונים חדשים.

סוגי נתונים
תוכן עניינים
בסיס נתונים לדוגמה


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->