arrow

פרק 1 - מבוא לבסיסי נתונים באינטרנט

יסודות ה-SQL

כפי שאמרנו בפרק הקודם SQL (שפת שאילתות מובנת- Structured Query Language) זו שפה שנבחרה עבור רב בסיסי הנתונים היחסיים המודרניים. הדבר קרה משום ש- SQL מספקת סינטקס וניסוחים (שפה) שהמשתמש צריך על מנת לפנות לבסיס נתונים יחסי (פניות אלו קרויות שאילתות) בצורה סטנדרטית ובלתי תלויה בפלטפורמה/מוצר ספציפי (לכן זו שפה מובנת).

היופי של SQL הוא בכך שהיא מנסחת את צורות השפה שמתארות את המודל היחסי. במקום להתייחס לנתונים כאל קבוצת מצביעים, SQL מספקת פרוצדורות מוגדרות היטב שמאפשרות לך להשתמש בכל ערך בטבלה על מנת לקשרה לטבלאות אחרות. כל עוד בסיס הנתונים בנוי לפי המודל היחסי, SQL תהיה בחירה טבעית עבורו, משום ש- SQL עוצבה ונועדה במיוחד עבור המודל היחסי. באתר זה המשכו של המדריך הראשון והמדריך השני יעסקו בשימוש ב-SQL ע"מ לגשת לבסיסי נתונים יחסיים. אך לפני שנפנה לשימוש, ראוי שנאמר כמה דברים על מבניהם של בסיסי נתונים שמותאמים ל-SQL .

בסיסי נתונים שעובדים עם SQL (ואלו הם רב בסיסי הנתונים היחסיים המודרניים) כפי שזכור לך מורכבים מקבוצת טבלאות שתי וערב, ממוספרות על ידי "מילון נתונים". כדי לגשת לנתונים שבטבלאות פשוט משתמשים ב-SQL לניווט בתוך המערכת וליצירת "תצפיות" שמבוססות על קריטריוני החיפוש שהוגדרו בשאילתת ה- SQL . אלו די הרבה מונחים למשפט אחד. בואו נעסוק בכל אחד מהמונחים הללו לפי תורו.

פניה לבסיס נתונים
תוכן עניינים
טבלאות SQL


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->