קיטלוג

דוגמא והתנסות
     קיטלוג טקסטואלי
     קיטלוג "עץ"
     קיטלוג ויזואלי

קיטלוג (indexing) הוא תהליך שנועד לארגן ולמפות נתונים, קבצים ומידע בצורה שתייעל בסופו של דבר את ניתובם אל המשתמש ותקל עליו בחיפוש ובהכרת תחום הידע הנחקר. ניתן להמחיש את כוחו של המיפוי הויזואלי בדוגמא לגבי תחום ה- Electronic Literature:

 דוגמא והתנסות

מפתוח וקיטלוג (indexing) הם חלק בלתי נפרד מתהליך של ארגון ועיבוד ידע.
במקרה שלפנינו ננסה להבין את מהותו של עולם הספרות הדיגיטלית (electronic literature) והמולו"ת האלקטרונית דרך מעבר "אבולוציוני" בשלושה קיטלוגים:

  קיטלוג טקסטואלי

קיטלוג המבוסס על רשימות טקסטואליות לינאריות.
רשימת כותרות מעידות על עולם התוכן של התחום ולאחריהן רשימות האתרים בקטגוריה. כל כניסה לקטגוריה מעבירה לעמוד חדש לגמרי.
דוגמא: Yahoo! Directory

עירכו חיפוש של הביטוי electronic literature, במנוע הטקסטואלי:


yahoo! directory

  קיטלוג "עץ"

תיקיות מסודרות בעצים הן מעין שלב ביניים: הכתיבה הטקסטואלית מסודרת ברשימה היררכית עם ענפים המייצגים קטגוריות משנה. הסידור עוזר למשתמש לדעת מה מכילה כל קטגוריה אך רק לאחר שייכנס אליה. המידע עדיין מאורגן בצורה ליניארית והמשתמש מוגבל בתפיסה מהירה של כל תחום הידע.
דוגמא: רב-מנוע Vivisimo


Vivisimo

  קיטלוג ויזואלי

בשלב זה מדובר במיפוי התחום תרתי משמע: הנושאים הנבדלים ביניהם בצבע ובמיקום בענף.
קפיצה פשוטה ומהירה מתחום לתחום ובין אתרים מתבצעת באותו עמוד.
ניתן לסנן ענפים ולשלוט בצפיפות התצוגה.
מעבר סמן על קטגוריות מציג תיאור מילולי שלהן. הקלקה כפולה על אתר מקשרת אליו בחלון חדש.
ניתן להקיש מילה בתיבת חיפוש, שתאתר את המילה (בכותרת או בתיאור) ותסמן את התוצאות בחצים אדומים.


לדוגמא: ebookmap

Inxsight

קיטלוג מוצלח אמור בסופו של דבר לנתב מידע אל המשתמשים. בדוגמא זו ראינו כיצד שימוש בכלי ויזואלי מאפשר לתפוס במבט-על הקף תחום ספציפי ואת הקטגוריות הראשיות והמשניות המסתעפות ממנו.
לאחר שמשתלטים על לימוד אופן פעולת הממשק המעבר בין קטגוריות נעשה בצורה אינטואיטיבית וטבעית, המפה "זורמת" לכיוון החיפוש של המשתמש שלא מאבד את נקודת המוצא והתמונה הכללית בעולם הידע הנחקר.פני ברסימנטוב / Creative Commons License
מותר להעתיק תכנים בתנאי שלא יעשה בהם שימוש מסחרי וינתן קרדיט לכותבת

בית אודות רקע תיאורטי מדריך אתרים קיטלוג חיפוש תוכן מילון ניהול ידע קישורים