arrow

JDBC - פרק 4

דוגמת JDBC

כמו שאומרים, דוגמה אחת שווה אלף תמונות עם המון מילים. לכן נרצה לסכם את הפרק עם אפליקציית JDBC קטנה.

באופן כללי אפליקציה זו תכנס לבסיס הנתונים MSAccess שיצרנו, ותאפשר לנו לחפש או לעדכן את תוכן היחס CUSTOMER. אם עקבת אחרי תוכן המדריך כבר הקמת לך בסיס נתונים כזה, ויחס כזה. אם לא, תוכל לדמיין לך, או עדיף שתשנה כמה שורות, תקמפל מחדש, ותפעיל את הדוגמה הזאת על בסיס נתונים ויחס משלך.

האפליקציה נכתבה בצורה שתקל עליך לשנותה ולהתאימה לשימוש באתר שלך. כל עיצובי ה-GUI וכל האינפורמציה הייחודית לאתר הוצאו החוצה. אין לך מה לדאוג בקשר ליישום הקוד חוץ משינוי כמה שורות וקטעיGUI פשוטים. ישנם 5 קבצים של קוד באפליקציה:

  • DataGrid.java-זהו Microline Component Toolkit Grid Object. ה-MCT פנוי ונגיש ל-Neuron Data . אין צורך שתשנה משהו בקובץ הזה.
  • GlobalResources.java - פה ישנם כמה דברים שתלויים בישום. צריך שתשנה אותם כך שיתאימו לאתר שלך, ותקמפל מחדש. רשמנו בהערות אילו שורות צריך שתשנה.
  • MainFrame.java - המסך הראשי. אל תיגע בקובץ זה.
  • StartButton.javaה- applet. גם בקובץ הזה אין צורך שתיגע.
  • UserInterface.java - הגדרת ממשק המשתמש. כדאי שתשנה אותו כך שישקף את היחסים בבסיס הנתונים שלך, ותהדר מחדש. השינויים שצריכים להיעשות מסומנים בהערות.

האפליקציה כולה, אחרי קומפלציה , מקווצת כאן. כאשר תריץ אותה, תראה את הממשק הבא:

[JDBC Interface]

אנו מאחלים לך שתהנה ממנה!

עוד על JDBC
תוכן עניינים


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->