arrow

פרק 2 - שליפה ותמרון נתונים

Wildcards

בדומה למרבית השפות SQL מעמידה לרשותנו מספר WILDCARDS, המשמשים כקצורי דרך לייצוג קבוצות ערכים. למשל, לעיתים קרובות, אנחנו רוצים לקבל מידע מכל העמודות בטבלה. במקרה זה יש לנו שתי אפשרויות. הראשונה (והמייגעת) לכתוב את שמות כל העמודות ברשימה אחת ולהפריד ביניהם בפסיק. האפשרות השניה והקצרה, היא להשתמש ב – ''*'' זהו WILDCARD שמעמידה לרשותנו SQL ומשמעותו "הכל" של משהו. למשל כדי לקבל את כל העמודות בטבלת המוצרים  (PRODUCTS) צריך לכתוב:

SELECT * 
FROM PRODUCTS;

מסד הנתונים ישיב:


P_NUM	P_QUANTITY	P_PRICE
-----------------------------------
001	104	 	 99.99
002	12		 865.99
003	2000             50.00
-----------------------------------
     

כמובן, שהיינו מקבלים אותן תוצאות גם אם היינו כותבים (בקצת יותר מאמץ):

SELECT P_NUM, P_QUANTITY, P_PRICE 
FROM PRODUCTS;
     


arrow שליפת נתונים
תוכן עניינים
Where arrow


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->