arrow

פרק 2 - שליפה ותמרון נתונים

Distinct

לעיתים יהיו מקרים, שבהם אותה עמודה תכיל מספר שורות עם נתונים זהים, ואילו אנו נרצה לראות רק נתון אחד שייצג את כל הקבוצה.

למשל, נניח שאנו רוצים לדעת אילו מוכרים בצעו מכירות בטבלת המכירות (SALES). אם נשתמש ב:


SELECT E_NUM
FROM SALES;
		

נקבל:


E_NUM
------
101
102
101
------
		

במקרה זה עובד, שמספרו 101 דווח פעמיים, למרות שאפשר להסתפק בהופעה אחת בלבד. כדי להמנע מכפילויות צריך להשתמש באופרטור DISTINCT.


SELECT DISTINCT E_NUM
FROM SALES;
		

נקבל:


E_NUM
------
101
102
------
		

אפשר להשתמש באופרטור DISTINCT בשלוב עם COUNT, כפי שרואים בדוגמא הבאה:


SELECT num_successful_salesmen  = 
      COUNT (DISTINCT E_NUM)
FROM SALES;

נקבל:


num_successful_salesmen
------
2
------
		


arrow ספירת רשומות
תוכן עניינים
ממוצעים arrow


פרק 1 -> פרק 2 -> פרק 3 -> פרק 4 -> פרק 5 ->