משאבים מבוזרים – DCOM , COBRA , RMI

לסיכום , חשוב לחשוב על שכבת הביניים כעל רשת של משאבים אשר מוצמדים יחדיו בעזרת פרוטוקולי רשת ואובייקטים מבוזרים.

 DCOM (של מיקרוסופט) , COBRA (Open Systems/C++) ו RMI(Java) מספקים גישה לאובייקטים מבלי לייחס חשיבות למיקומם ברשת.

מקורות נוספים:    

Additional Resources:

ג'אווה בצד השרת

מבוא לנתונים - חלק 8