ASP (Active Server Pages) – חלק 7 

 

טכנולוגיית SSI הינה מוגבלת לתחום של פקודות\תוויות המוצעות ע"י שרתי WEB התומכים ב SSI. מפתחי WEB נזקקו לדרך לשבץ באופן דינאמי קוד מתורגם לתוך ה HTML אשר ניתן יהיה לעבדו ע"י שרת ה WEB ע"פ דרישה. וכך נולד ה ASP.

לדוגמא , מה קורה שברצונך להגדיר פעולות אשר אינן נתמכות ע"י מערכת ההפעלה (ה SSI המסורתי) או ע"י שרת ה WEB המותאם (SSI בסגנון Cold Fusion)? מה קורה שברצונך לקודד בעצמך את התווית הלוגית?

 מה שהמפתחים זקוקים לו היא דרך לשבץ בצורה דינאמית קוד מתורגם לתוך ה HTML אשר יעובד ע"י שרת הWEB ע"פ דרישה. בצורה זו כל שרת WEB יכול לפתח סט מותאם של תוויות משלו.

 מה שנדרש זו חיה שהיא הכלאה של CGI עם SSI.

 וכך נולד ה ASP. ASP הינו הרחבה של שרת ה IIS אשר מופץ ע"י חברת מיקרוסופט. (דרך אגב גם ל Apache יש MOD_ASP אשר מאפשר תמיכת ASP עבור שרתי WEB מסוג Apache. כמו כן ישנן חברות אשר מספקות פונקציונאליות ASP עבור שרתים שאינם IIS). ASP מאפשר למפתחים ליצור תוויות מותאמות (custom tags) בג'אווה-סקריפט או ב VBScript. תוויות אלו יתורגמו ע"י ה IIS לפני שהדפים ישלחו החוצה. 

דרך אגב , Apache ו ActiveState הפכו את שיבוץ מתרגמי הפרל למציאות. זה אומר שהתקורה אשר נוצרה עבור טעינת מתרגם ה פרל בכל פעם איננה קיימת עוד. פרל עם MOD_PERL הינו כמעט מהיר כמו ASP ומספק את אותן פונקציונאליות.

דף ASP בבסיסו הינו קובץ טקסט פשוט אשר שמו מסתיים בסיומת .asp ואשר מכיל HTML וסקריפטים. הסקריפטים , בד"כ ב VBScipt מספקים את הבסיס לשיבוץ לוגיקה בתוך קבצי ה HTML אשר יתורגמו באופן דינאמי כאשר דף ה HTML עובר דרך שרת ה WEB וכמו כן מאפשרים גישה לכל אובייקט בצד השרת.

הערה: כמו כל טכנולוגיות בצד השרת , הפונקציונאליות שמסופקת ע"י ASP היא לחלוטין חוצה-דפדפנים. כל העיבוד מתבצע בצד השרת והתוצאות של העיבוד מוצגות כ HTML פשוט או כתמונות. לכן , מפתח WEB יכול בקלות לנצל את העוצמה של Excel  או של PowerPoint בצד השרת על מנת לייצר גרפים ותרשימים אשר יוכלו להראות ע"י המשתמש בצד הלקוח העובד עם דפדפן.

בדומה ל SSI , ASP מספק אמצעים לציון תווית (“tag") עם הוראות אשר תתורגם ע"י שרת ה WEB. שלא כמו SSI , ASP מספק סט אמין של אובייקטים שביכולתך להשתמש בו לצורך תכנות רציני ומתקדם. הוא גם מאפשר לך להוסיף משאבים בצד השרת (כגון רכיבי COM).

להלן דוגמא לדף ASP פשוט:

     

     <HTML>
     <HEAD>
     <TITLE>Test ASP</TITLE>
     </HEAD>
     <BODY>
     <% @Language = "VBScript" %>
     <% Response.Write("Hello cyberspace") %>
     </BODY>
     </HTML>

     

 בדוגמא לעיל , ראית שימוש באובייקט "Response" ע"מ להדפיס הודעה לדפדפן ה WEB. ל ASP יש סט שלם של אובייקטים הנועד לנוחיות מפתח האפליקציה. אובייקטים אלו מכסים את כל האספקטים הכרוכים ביצירת דפי WEB דינאמיים.

 ההירארכיה הבסיסית של האובייקטים נבנית מתוך SCO(scripting Context Object) – אשר בה עצמה לא תשתמש. זה נראה בערך כך:     

	Scripting Context
		Request
		Response
		Application
		Session
		Server

לראשהדף

המשך - SSI הנחיות

ACTIVEX  ו  COM