מבוא לנתונים (DATA) – חלק 8

 

החלק הבסיסי ביתור באפליקציית WEB הינו הנתונים עצמם. כפי שהזכרתי קודם לכן ,  כל אפליקציות ה WEB מאפשרות למשתמש לשלוח הוראות האומרות כיצד אפליקציית ה WEB צריכה לתקשר עם מידע בשרת ה WEB. דבר זה עשוי לכלול חיפושים בבסיסי נתונים , יצירת עגלות קניה וירטואליות או שליחת אי-מייל עם אינפורמציה למישהו.

    

בלי קשר לנזכר לעיל , לכל הנתונים אשר עליהם מתבצעות המניפולציות ישנם מאפיינים בסיסיים.

  1. לנתונים ישנם ערכים (values).
  2. לנתונים ישנם סוגי טיפוס (types).
  3. לנתונים ישנם מתארים (descriptions).
  4. לנתונים ישנם תצורות (formats).

כל טכנולוגיות ה WEB בשכבת הנתונים מגדירות, מתארות או יוצרות סטנדרט עבור אחד או יותר מן המאפיינים הללו.  

לראשהדף

DCOM , COBRA,RMI -משאבים מבוזרים

נתונים גולמיים - Raw Data