SSI (Server Side Includes)

 

 ישנם כמובן גם בעיות עם CGI. כנראה שהבעיה הרצינית ביותר הינה המהירות. בכל פעם ששרת ה WEB מקבל בקשת CGI עלי להריץ את אפליקציית ה CGI.

 גרוע מכך , אם הינך משתמש בשרת WEB אשר מתרגם ה-פרל איננו משובץ בתוכו – יהיה עליך לטעון את מתרגם ה-פרל בכל פעם מחדש. אם אתה מקבל אלפי בקשות בכל שניה , זה עלול מהר מאוד לגרום לשרת ה WEB שלך להשחק ולהתקע.

 דרך אחת לפתור בעיה זו היא לשבץ את העיבוד לתוך שרת הWEB עצמו. רוב שרתי ה WEB מאפשרים להרחיב את שירותיהם בדרכים שונות וכך למנוע הסתמכות על שכבה חיצונית אחרת.

 הטכנולוגיה הראשונה שניצלה יתרון זה נקראת SSI(Server Side Includes). הרעיון מאחורי SSI הינו פשוט. מפתח האפליקציה מכניס תוויות (tags) מיוחדות לתוך מסמך ה HTML שלו. התוויות המיוחדות הללו מפוענחות על ידי שרת הWEB ומתורגמות "on the fly" בזמן שמסמך ה HTML עובר בדרך אל הדפדפן.

     

לראשהדף

פרל הינו הכלי הנכון לביצוע העבודה,פרל זה פשוט

SSI הנחיות