פרוטוקול בקרת תשדורת (TCP)

 

בעוד שפרוטוקול ה IP מתמקד בהעברת המידע דרך הרשת המסתעפת ממחשב אחד למשנהו , פרוטוקול ה TCP מבטיח שהנתונים המתקבלים ישאבו מהמחשב המחובר לרשת ויועברו לאפליקציה המקבלת ושהנתונים הללו מועברים ברצף הנכון.

 יש לזכור כי מכיוון שפרוטוקול IP מקצץ את גושי המידע לחבילות קטנות , עלינו להבטיח כי בקצה השני של צינור התעבורה חבילות אלו יחוברו יחדיו בחזרה בצורה הנכונה. כמו כן , אם ארעו מספר שגיאות בזמן ההעברה כגון אבדן של חלק מהחבילות – על השולח לדעת לבצע שליחה מחדש.

 פרוטוקול TCP מנסה לבצע אופטימיזציה לרוחב הפס של הרשת ע"י שליטה בתזרים המידע בצורה דינאמית – האטה של השליחה כאשר הרשת עמוסה.

(IP) פרוטוקול אינטרנט

HTTP