יסודות ה TCP/IP

TCP/IP (The Transmission Control Protocol/Internet Protocol) הינם חבילת-פרוטוקולים המניעה את האינטרנט. בפרט , TCP/IP מטפל בתקשורת רשתות בין יחידות קצה (מחשבים , מדפסות או כל מכונת קצה המחוברת לרשת).

 

חבילת-פרוטוקולים למעשה מורכבת ממספר פרוטוקולים כולל פרוטוקול IP המטפל התנועת הנתונים בין המחשבים המארחים (host computers) וכולל פרוטוקול TCP המנהל את תנועת הנתונים בין האפליקציות. כמו כן נכלל גם פרוטוקול UDP אשר גם הוא אחראי על ניהול תנועת הנתונים בין האפליקציות השונות אך הינו פחות מורכב ופחות אמין מפרוטוקול TCP ומפרוטוקול ICMP אשר משדר הודעות שגיאה ונתונים סטטיסטיים על התעבורה ברשת.

חלק 4-WEB  תשדורות,או כיצד עובד ה

(IP) פרוטוקול אינטרנט