פרוטוקול אינטרנט (IP)

 

IP(Internet Protocol) הינו פרוטוקול חסר-חיבוריות (connectionless) אשר מחשבי ה- Gateway משתמשים בו לצורך זיהוי רשתות ,נתיבים לרשתות ויח' קצה מארחות (hosts). במילים אחרות IP מטפל בנושא הניתוב של מידע בין הרשתות ויח' הקצה על רשתות אלו.

 קל להתוודע לפרוטוקול ה IP מפני שכאשר ברצונך לפנות לעמוד WEB מסויים עליך להשתמש בשם ה domain כגון : www.barclayscapital.com או להשתמש במקבילה המספרית הנקראת כתובת ה IP.

הערה: קל הרבה יותר לזכור שמות domain מאשר כתובת IP ולכן בד"כ אנו משתמשים בשם ה domain במקום כתובת ה IP בידיעה כי ה DNS( Domain Name Server) יקשור את שם ה domain לכתובת ה IP המתאימה ( מתבצע מאחורי הקלעים).

 

כתובות IP הינן מורכבות מארבעה סטים ייחודיים המופרדים ע"י נקודה המגדירים מארח (host) אינדיבידואלי ברשת מסויימת. סט של TCP/IP הינו מספר בין 0 ל255. על כן , כתובת IP עשויה להראות כך:    

30.85.1.26 

  אשר ניתן לקרוא כך , "מחשב מספר 26 , על גבי רשת מספר 1 , על מארח מספר 85 של רשת מספר 30".

הערה: 255 הינו מספר שמור האומר לשדר לכל המארחים ו המספר 0 מייצג את "this" – ז"א את המארח הנוכחי.

 מלבד הגדרת סכימת הכתובת , IP גם מטפל בהעברת הנתונים ממחשב המקור למחשב המצויין ע"י כתובת ה IP. זה מתבצע ע"י שבירת גושי המידע  הגדולים והרחבי ם לחבילות IP קטנות הניתנות לניהול ע"י IP וכך מועברות ברחבי הרשת.

 לכן אנו מכנים את פרוטוקול IP , פרוטוקול חסר-חיבוריות. במאמץ לשפר את ניהול התעבורה ברשת , IP מצביע על  הפרוטוקול אשר אחראי לחלק את המסרים להמון חלקים. כל חלק אחראי למצוא את דרכו ברחבי הרשת בהתבסס על השינויים בצפיפות התעבורה ובעזרת פרוטוקול IP.

 בכל פעם שמגיע מסר לנתב ה IP , הנתב מחליט לאן לשלוח אותו כעת. לא מתקיימת כאן תפיסה של אחידות בה נבחר נתיב מראש לכל התעבורה. נתבים יכולים לשלוח נתונים דרך הנתיב בעל ההתנגדות הכי פחותה מבלי להתחשב בצפיפות תעבורת הרשת המקומית.

 אם לדוגמא קו-טלפון מסוים ברשת נופל , עדיין התעבורה יכולה להתבצע דרך נתיב חלופי.  

לראשהדף

TCP\IP יסודות ה

(TCP) פרוטוקול בקרת תשדורת