arrow

מוסיקה

אודיו באינטרנט

סאונד

תזרימים

מיפוי תמונה

תזרימים

ההתקדמות של הזמן האחרון בטכנולוגית הכיווץ נתנה אפשרות לעשות תזרים של וידיו ב – 15-20 frames/second, אפילו דרך 28.8 Kbps - מודמים אנלוגים. כרגע יש שני פורמטים אשר עוצבו לשם העברה של הוידיו ! באינטרנט בטווח תדרים נמוך (מודמים): VIVOActive ו- VDOlive.


Net Show של Microsoft

פתרון תזרים הוידיו של Microsoft מבוסס על VDOnet Corp's VDOlive. הוא משתמש בטכנולוגיות של שני מפתחות (two keys technologies) על מנת להגדיל ניסיון של משתמשי רשת מולטימדיה וגם מקטין השפעתו על תפוקת הרשת.

שליחה רב ערוצית (Multicasting). שליחה רב ערוצית IP – זה דרך פתוחה ותקינה להפית מידע זהה להרבה משתמשים במקביל. זה בניגוד ל- TCP/IP הרגיל (IP הוא חד ערוצי – unicast). עם IP חד ערוצי המידע הזהה יכול להישל! ח להרבה לקוחות אך השולח יצטרך לשלוח העתק נפרד לכל משתמש.כדי להשתמש בכל היתרונות של שליחה רב ערוצית באופן מלא, ה- routers והתשתיות האחרות של המרכיבים של האינטרנט חייבים להיות מש! ;ובצי הפצה רב- ערוצית (multicast-enabled). Microsoft יחד עם שותפים שלה Net Show, מאפשרים להשתמש בטכנולוגיה זו בדרך בטוחה ותקינה.

בדרך כלל, כשניגשים למולטימדיה ברשת, המשתמשים צריכים לחכות לכך שהקובץ בשלמותו יגיע לפני שהם יכולים להשתמש במידע. תזרים מאפשר למשתמשים לראות א לשמוע את המידע בר&! #1490;ע שהוא מגיע מבלי צורך לחכות. יחד עם Net Show - Microsoft פיתחה פלטפורמת תזרים פתוחה המאפשרת ביצועים גבוהים תחת תנאים הדרושים לרשת.


Vivo Active

מוצר וידיו עם תזרים ללא שרת אשר מכווץ קבצים (AVI.) ו- Quick Time (MOV.) להרבה יותר קטנים (1:250) בפורמטים של קבצי VIVO (VIV.). הטכנולוגיה של קיבוץ של קבצי VIVO מאפשרת לכם להפיץ תוכנית ודיו בזמן אמת. אינכ! 01; חייבים לחכות לקובץ ענק שירד בשביל כמה שניות של ודיו אפילו דרך המודם. הוידיו של Vivo Audio מועבר בשימוש ב- HTTP, באותו פרוטוקול משתמשים בהעברה של טקסט אינטרנט רגיל או קבצי אוביקטים.