ראשי > אינטרנט > כלים לתקשורת ושיתוף מידע > e-mail

internet   אינטרנט

לסיכום:
דואר אלקטרוני הינה מערכת אשר מאפשרת למשתמשים לשלוח ולקבל הודעות ונתונים דרך האינטרנט. SMTP הינו פרוטוקול אשר אחראי לפעילות תקינה של מערכת זו.
בתכנת לקוח משתמשים כדי לקרוא דואר, לענות עליו ולשלוח הודעות חדשות. הודעות יכולות להכיל לא רק טקסט, אלא גם קבצים מסוגים שונים אחרים אשר מקודדים ומפוענחים בחזרה בעזרת MIME.

  הקודם הבא